ВСТУП

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ) здійснює набір основі документу про повну загальну середню освіту за наступними спеціальностями і освітніми програмами:

Навчання за державним замовленням (бюджет)

Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за державним замовленням необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2019-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.
Рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів.
При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.
Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
На бюджет можна подати до 5 заяв. Максимальна кількість спецальностей, за якими можна подати заяви на бюджет, також складає 5. Наприклад, можна подати 5 заяв на бюджет по одній спеціальності, а можна подати 5 заяв на бюджет по 5 різним спеціальностям.

Конкурсний бал

Формула для розрахунку конкурсного балу (КБ) для вступу на 1 (бакалаврський) рівень вищої освіти:

КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3 + ОУ)×ГК

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;
К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включені 142, 143, 144 і 151 спеціальності. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Для спеціальностей 121 і 122 складова ОУ не враховується;
ГК – дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включені 142, 143, 144 і 151 спеціальності. Для спеціальностей 121 і 122 множник ГК дорівнює 1.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти – 125.
Вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням
(спеціальності 121, 122, 142, 143, 144, 151)
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2

Офіційні документи

Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися в розділі офіційні документи сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчання за за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

1. Для спеціальностей 121 і 122
Для вступу на 1 курс на спеціальності 121 і 122 на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за кошти фізичних або юридичних осіб необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2019-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.
Відповідно рейтингування при формуванні конкурсних списків для спеціальностей 121 і 122 відбувається за тими ж правилами, що і при вступі за державним замовленням.2. Для спеціальностей 142, 143, 144 і 151
Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.
Тобто навіть якщо ви здали НМТ або маєте сертифікати ЗНО 2019-2021 років, при вступі на контракт за спеціальностями 142, 143, 144 і 151 приймається до розгляду тільки мотиваційний лист.
З вартістю навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна ознайомитися за посиланням.
Орієнтовні ключові дати
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Національний мультипредметний тест середина липня – серпень (орієнтовні строки)
Початок прийому заяв та документів 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчі конкурси, мають право складати індивідуальну усну співбесіду 08 серпня 18:00
Строки проведення індивідуальних усних співбесід 9-16 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня 23 серпня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше
29 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 02 вересня 18:00
Зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 16 вересня 17:00
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
17 вересня


Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом, пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Відповідальний секретар відбіркової комісії НН ІАТЕ: (093) 194-47-16
Кафедра АПЕПС: (066) 064-30-92, (097) 653-21-29
Кафедра ТАЕ: 098-902-64-66, 097-926-50-52
Кафедра АЕ: (044) 204 90 96; (097) 653 21 29; (066) 064 30 92; (093) 194 47 16
Кафедра АЕП: (093) 194-47-16
Електронна пошта з питань вступу ТЕФ: tef-5@ukr.net
Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/
 • День відкритих дверей
 • Вступ на 1 курс (НМТ/ЗНО)
 • Вступ за дипломом молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра
 • Вступ до магістратури
 • Вступ до аспірантури за програмою підготовки PhD
 • Список розподілу першокурсників ТЕФ 2020 за спеціальностям
 • Розклад вступних випробувань до магістратури ТЕФ 2020
 • День відкритих дверей - проводимо згідно з графіком проведення меропріятий ПК (приймальної комісії) НТУУ
 • Розклад проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфкаційний рівень ” МАГІСТР” (рекламний)
 • Інформація для абітуріентів
 • Теплоенергетичний факультет ЗАБЕЗПЕЧУЄ підготовку
 • Поради АБІТУРІЕНТАМ до вступу на перший курс
 • Поради СТУДЕНТАМ до вступу у магістратуру
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМИ вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • Підготовка фахівців за спеціальностями
 • Підготовчі курси ФДП НТУУ ”КПІ”