Засідання спеціалізованої вченої ради д 26.002.09

6 травня 2021 року о 1500
в он-лайн режимі на платформі ZOOM
відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09
Ідентифікатор конференції: 675 510 0543
Код доступу: Jf5EVG
Посилання запрошення: https://us02web.zoom.us/j/6755100543?pwd=OEp5ZTVvdlY2a2J4ZVBBWjJ5eXJtUT09
Матеріали по дисертаційній роботі Алексеїк О.С. розміщені за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1429
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
Захист асистентом кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Алексеїк Ольгою Сергіївною дисертації на тему: «Теплообмін при кипінні на гладких та пористих поверхнях в умовах обмеженого простору», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
 
Науковий керівник
Кравець Володимир Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 
Офіційні опоненти
Давиденко Борис Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України;
Комиш Дмитро Віталійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу термохімічних процесів і нанотехнологій Інституту газу НАН України.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.002.09, к.т.н., доц.                                                                     В.І. Коньшин