Засідання спеціалізованої вченої ради д 26.002.09

29 квітня 2021 року о 1500  відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради д 26.002.09 
в режимі on-line конференції на платформі zoom.

Ідентифікатор конференції: 675 510 0543
Код доступу: Jf5EVG
Посилання запрошення: https://us02web.zoom.us/j/6755100543?pwd=OEp5ZTVvdlY2a2J4ZVBBWjJ5eXJtUT09
Матеріали по дисертаційній роботі Бехмарда Г. розміщені за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1480
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
Захист молодшим науковим співробітником кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бехмардом Голамрезой дисертації на тему: «Теплопередаючі характеристики мініатюрних двофазних термосифонів стосовно охолодження елементів радіоелектронної апаратури», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
Науковий керівник
Кравець Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 
Офіційні опоненти
1. Давиденко Борис Вікторович − доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України м. Київ.
2. Ховавко Олександр Ігорович – кандидат технічних наук, виконуючий обов’язки завідуючого відділу термохімічних процесів і нанотехнологій Інституту Газу НАН України м. Київ.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.002.09, к.т.н., доц.                                                          В.І. Коньшин