Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09

22 квітня 2021 року о 1500
в он-лайн режимі
відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
Захист молодшим науковим співробітником кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вознюком Максимом Михайловичем дисертації на тему: «Теплообмін плоскоовальних труб з неповним оребренням в умовах природної конвекції і природної тяги», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
 
Науковий керівник
Письменний Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 
Офіційні опоненти
Клименко Віктор Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теплофізичних проблем систем теплопостачання Інституту технічної теплофізики НАН України;
Дорошенко Катерина Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету.
 
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.002.09, к.т.н., доц.                                                                     В.І. Коньшин
 
 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6755100543?pwd=OEp5ZTVvdlY2a2J4ZVBBWjJ5eXJtUT09
Идентификатор конференции: 675 510 0543
Код доступа: Jf5EVG