Засідання Вченої ради ТЕФ 28.01.2021

В понеділок 28.01.2021 р. відбулося засідання Вченої ради ТЕФ. В результаті були ухвалені наступні рішення:
  1. застосування змішаної форми навчання надати на розсуд кафедр.
  2. перевести з контрактної на бюджетну форму навчання наступних студентів:
Хатунцева Олена, студентка 2 курсу гр. ТР-92
Ющенко Олександр, студент 2 курсу гр. ТР-93
Василенко Микита, студент 3 курсу гр.ТР-82
Гронський Олександр, студент 3 курсу гр. ТР-82
Скидан Данило, студент 3 курсу гр. ТР-82
Іващук Владислав, студент 3 курсу гр. ТМ-81
  1. Клопотати про присвоєння Волощуку Володимиру Анатолійовичу вченого звання професора кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів.
  2. Клопотати про присвоєння Аушевій Наталії Миколаївні вченого звання професора кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем.
  3. Клопотати про присвоєння Отроху Сергію Івановичу вченого звання професора кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем
  4. Активізувати роботу по об'єднанню кафедр спеціальності Теплоенергетика. Зокрема:
  • до 01.05.2021 р. підготувати нові навчальні плани;
  • до 15.06.2021 р. підготувати штатний розклад нової кафедри.
  1. По дисертації Москаленка Ю.В. на тему: “Методи розпізнавання за діагностичним сигналом на основі гібридних нейронних мереж" призначити рецензентами:
професора кафедри ММСА, д.т.н., Зайченко Олену Юріївну;
професора кафедри ММСА, д.т.н., Мухіна Вадима Євгенійовича.
  1. Проведення навчальних заходів з дисципліни “Основи технологій машинного навчання” (3,5 кредити, 36 годин лекцій) та “Інформаційна безпека в кібер-енергетичних системах” (3,5 кредити, 27 годин лекцій) англійською та українською мовами. Розробку та переклад відповідної Робочої програми навчальної дисципліни кредитного модуля (Силабусу) забезпечити професору кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем Сігайову Андрію Олександровичу.
 
Учений секретар Тарас Баган