НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Наукова діяльність теплоенергетичного факультету спрямована на забезпечення рішення двох масштабних взаємозалежних задач, що мають загальнодержавне значення, а саме:

1. Виконання актуальних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт для нестатків енергетики, промисловості і соціальної сфери по підвищенню енергоефективності матеріального виробництва, підвищенню економічності, надійності і безпеці енергогенеруючого і енерговикористовуючого устаткування і тепло технологій, підвищенню конкурентоздатності продукції, робіт і послуг в енергомашинобудуванні,      теплоенергетиці і теплотехніці.

2. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових кадрів за допомогою органічного сполучення передових фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з навчальним процесом.

Наукова проблематика теплоенергетичного факультету обумовлена профілюючими спеціальностями кафедр і виконується науково-педагогічним і науково-інженерним складом, а також, аспірантами і студентами кафедр факультету.