Щорічний конкурс на здобуття стипендії імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2022- 2023

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень
в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах
тощо від трьох до дев'яти місяців.
У конкурсі можуть брати участь:
- кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
- дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою
(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи
років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у
монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових
фахових виданнях;
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та
природничі дисципліни.
Загальні вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні на час
проведення конкурсу;
- вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для
професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту
відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту:
- щомісячна стипендія;
- додаткові кошти для придбання професійної літератури;
- медичне страхування;
- квиток в обидва боки.
Прийом заявок до 15 жовтня 2021.
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та
вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за
посиланням: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/