Стипендії для постдокторантів за напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

Стипендії для постдокторантів за напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions, скорочено: MSCA) є одним із компонентів рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», який входить до ключового напряму цієї програми «Передова наука».Дії Марії Склодовської-Кюрі спрямовані на підтримку підвищення професійної кваліфікації та розвитку кар’єри науковців з усього світу шляхом надання їм стипендіальних можливостей та організації спільних проєктів.
В межах напряму «Дії Марії Склодовської Кюрі» виділяють 5 підпрограм: Підпрограма Postdoctoral Fellowships («Стипендії для постдокторантів») має на меті розширення творчого та інноваційного потенціалу дослідників із науковим ступенем PhD та досвідом дослідницької діяльності до 8 років, які прагнуть здобути нові навички та підвищити рівень своєї професійної кваліфікації шляхом здійснення міжнародної, міжсекторальної та міждисциплінарної мобільності. Участь в конкурсах цього типу можуть взяти науковці будь-якої спеціалізації та будь-якого громадянства, в тому числі особи, що прагнуть відновити свою наукову кар’єру після досвіду роботи в неакадемічному секторі.
Учасники Європейських постдокторантських стипендій (European Postdoctoral Fellowships) мають можливість реалізувати індивідуальні дослідницько-інноваційні проєкти або долучатися до роботи над спільними проєктами в європейських на неєвропейських установах як академічного, так і неакадемічного сектору, а саме закладах вищої освіти, наукових інститутах, інноваційних підприємствах, міжнародних організаціях тощо. Підпрограма «Стипендії для постдокторантів» також надає кожному учаснику можливість здійснити додаткове стажування в неакадемічній організації з продовженням стипендіальних виплат.
Основні умови для реалізації додаткового неакадемічного стажування такі: воно повинно тривати не більше 6 місяців; повинно відбутися після успішного завершення основного стипендіального періоду; його можна реалізувати лише в неакадемічних організаціях країн ЄС або країн, що асоційовані з програмою «Горизонт Європа»; в своїй проєктній заявці дослідник, що бажає пройти додаткове стажування в неакадемічній установі, повинен переконливо обґрунтувати причини свого рішення та заздалегідь заручитися письмовою підтримкою цієї установи. Якщо свій основний стипендіальний період дослідник також провів в установі неакадемічного сектору, то додаткове 6-місячне стажування має відбутися вже в іншій неакадемічній установі.
До участі в конкурсі на отримання постдокторантських стипендій допускаються дослідники, які здобули науковий ступінь PhD та мають щонайбільше 8 років досвіду дослідницької діяльності після здобуття цього ступеня (не враховуючи періодів роботи в неакадемічному секторі та перерв в професійній діяльності, зокрема декретних та лікарняних відпусток тощо). Крім того, заявник повинен відповідати правилу мобільності, згідно з яким не можна проживати або здійснювати свою основну діяльність (роботу, навчання тощо) в країні, де Ви бажаєте реалізувати свою стипендіальну програму, більше, ніж протягом 12 місяців за період останніх 36 місяців до конкурсного дедлайну.
Дедлайн першого конкурсу «Стипендії для постдокторантів» в межах програми «Горизонт Європа» спливає 12 жовтня 2021 року о 17:00 за брюсельським часом (тобто о 18:00 за київським часом).
Для участі в підпрограмі «Стипендії для постдокторантів» не потрібно створювати проєктного консорціуму, як у випадку багатьох інших конкурсів програми «Горизонт Європа». Натомість проєктну заявку спільно готує та подає дослідник, що бажає взяти участь в стипендіальній програмі, та установа-партнер (академічного або неакадемічного сектору). Таким чином, майбутні стипендіати повинні заздалегідь заручитися підтримкою установ-партнерів, де вони планують проводити свою дослідницько-інноваційну діяльність. Для цього можна скористатися особистими контактами або переглянути оголошення на європейських платформах наукового співробітництва, передусім на платформі EURAXESS – інструменті для організації наукових обмінів, який офіційно рекомендує Європейська Комісія.
Платформа EURAXESS є найбільш популярною дошкою оголошень для академічних та неакадемічних установ, що зацікавлені в прийомі науковців на стажування в межах «Стипендій для постдокторантів» та інших підпрограм напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі». Щоб знайти відповідну пропозицію, зайдіть до закладки ‘Jobs & Funding’ в лівій верхній частині вікна, оберіть опцію ‘Find funding’, і задайте такі параметри пошуку:
 • Funding type – оберіть: Mobility incoming;
 • European research programme – оберіть: HE/MSCA (програма «Горизонт Європа» / напрям «Дії Марії Склодовської-Кюрі»).
Додатково можна обрати наукову спеціалізацію (параметр Research field); кар’єрний етап, на якому Ви знаходитесь (параметр Career stage) та країну, де бажаєте проходити стипендіальну програму (параметр Country).
В своїх оголошеннях установи, що бажають прийняти науковців на стажування, вказують можливі дати початку стипендіального періоду; тематику проєктів та/або описи наукових підрозділів, до роботи яких може долучитися стипендіат; контактну інформацію відповідальних осіб, в тому числі потенційних наукових керівників; умови внутрішніх конкурсів, якщо кількість місць для стипендіатів обмежена; та інші важливі деталі співпраці. Заявникам слід звернути увагу, що значна частина оголошень про прийом стажерів з’являється задовго до відкриття конкурсу «Стипендії для постдокторантів» на порталі Європейської Комісії, а найбільш популярні університети та наукові інститути завершують свої внутрішні конкурси за кілька місяців до загального дедлайну. Тому українським науковцям, що цікавляться можливістю участі в підпрограмі «Стипендії для постдокторантів», варто ознайомитися з пропозиціями платформи EURAXESS якомога раніше.
Після досягнення попередньої домовленості з установою, що готова прийняти заявника в разі перемоги в конкурсі, можна приступити до підготовки проєктної заявки. Як і у випадку інших конкурсів, які фінансує Європейська Комісія, заявки на участь в конкурсі «Стипендії для постдокторантів» приймаються виключно електронним шляхом через портал Funding & Tender Opportunities. Перш за все, заявнику слід зареєструватися на порталі (закладка ‘Register’ у верхньому правому куті сторінки); потім перейти на сторінку потрібного конкурсу (посилання на сторінку конкурсу «Стипендії для постдокторантів» 2021 року); уважно ознайомитися з його умовами; натиснути ‘Start submission’; ввести дані організації, яку представляє заявник (для представників КПІ ім. Ігоря Сікорського: див. посилання); завантажити з порталу та заповнити шаблони всіх необхідних форм та додаткові документи відповідно до інструкцій, які генерує електронна система; і відправити заявку на розгляд Європейської Комісії перед дедлайном.
Обсяг заявки не повинен перевищувати 10 сторінок без урахування додатків (зокрема, до заявки слід додати лист підтримки від установи, що прийме стипендіата; резюме заявника та інші документи). Проєктна пропозиція оцінюється за трьома критеріями:
 • Excellence (Наукова досконалість проєкту: Наскільки амбітними та послідовними є цілі, що ставить перед собою проєкт? Наскільки якісною є запропонована методологія? Наскільки ефективним буде обмін знаннями та практичними навичками між заявником та представниками установи-партнера? Чи експертні знання та компетенції заявника відповідають темі запланованого проєкту?) – цей показник складає 50% від загальної оцінки;
 • Impact (Очікувані результати та вплив проєкту: Наскільки корисною для розвитку наукової кар’єри заявника буде участь в підпрограмі? Наскільки ефективними та довготривалими будуть заходи з розповсюдження результатів проєкту? Чи мета, яку переслідує проєкт, є достатньо актуальною та важливою з наукового, економічного та соціального погляду?) – цей показник складає 30% від загальної оцінки;
 • Quality and efficiency of the implementation (Якість та ефективність виконання проєкту. Чи план проєктних заходів є реалістичним та ефективним? Чи всі потенційні ризики враховані? Чи установа, що бажає прийняти дослідника на стажування, може забезпечити всі необхідні умови для реалізації проєкту?) – цей показник складає 20% від загальної оцінки.
Оцінюванням проєктних пропозицій займатимуться 8 експертних панелей, відповідно до тематики проєкту: панелі «Хімія» (CHE), «Соціогуманітарні науки» (SOC), «Економічні науки» (ECO), «Інформатика та інженерія» (ENG), «Науки про довкілля та Землю» (ENV), «Науки про життя» (LIF), «Математика» (MAT) та «Фізика» (PHY).
Науковці-переможці конкурсу отримають від Європейської комісії грошові виплати на покриття транспортних витрат (орієнтовно 600 Євро/місяць), витрат на проживання (5080 Євро/місяць), витрат на утримання членів сім’ї, якщо вони переїдуть разом із стипендіатом до країни перебування (660 Євро/людину/місяць) та інші необхідні виплати. В свою чергу, установи, що приймуть дослідників на стажування, отримають виплати на проведення наукових досліджень, організацію тренінгів та інших заходів, управління проєктом тощо. Розмір виплат за кожною статтею коригується в залежності від країни, в якій знаходиться установа, що приймає стипендіата.
У випадку, якщо за результатами оцінювання проєктна пропозиція отримає оцінку 85% або вищу, проте Європейська Комісія з фінансових причин не буде в стані підтримати цю пропозицію – то заявнику буде присуджена т.зв. «Печатка якості» (Seal of Excellence). В черговому циклі підпрограми власники «Печаток якості», що знову подаватимуть на конкурс свої проєктні пропозиції, матимуть перевагу перед іншими учасниками конкурсу. І навпаки, якщо за результатами оцінювання проєктна пропозиція отримає оцінку 70% або нижчу, то заявник не матиме можливості повторно подати цю пропозицію на розгляд Європейської Комісії раніше, ніж через рік.
Бажаємо успіхів всім науковцям КПІ, що зацікавились можливістю участі в «Стипендіях для постдокторантів» або інших підпрограмах напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі»! Якщо Ви бажаєте отримати додаткову консультацію, будь ласка, зверніться до Відділу координації міжнародної проєктної діяльності за посиланням.


Анастасія Харченко, Людмила Власюк, Сергій Шукаєв
відділ координації міжнародної проєктної діяльності ДМС


Корисні посилання:
 1. Сторінка конкурсу «Стипендії для постдокторантів» в межах напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі» на 2021 рік на порталі Funding & Tender Opportunities
  (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01);
 2. Робоча програма «Дії Марії Склодовської-Кюрі» на 2021-2022 рр., що містить більш детальні описи всіх конкурсів цього напряму (в тому числі, конкурсу «Стипендії для постдокторантів»)
  (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf);
 3. Опис напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі» на офіційному сайті Європейської Комісії
  (https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/doctoral-networks);
 4. Опис програми «Стипендії для постдокторантів» в межах напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі» на офіційному сайті Європейської Комісії
  (https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships);
 5. Презентація «Напрям Дії Марії Склодовської-Кюрі в програмі Горизонт Європа» з офіційного сайту Європейської Комісії
  (https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/default/files/2021-05/20210527_MSCA%20under%20Horizon%20Europe_FULLPRESENTATION.pdf);
 6. Презентація «Практика роботи з порталом Funding & Tender Opportunities» (українською, авторства експертів Відділу координації міжнародної проєктної діяльності КПІ) - (https://ipd.kpi.ua/documents/courses/2020/Lecture_2_Sulema.pdf