ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АТЕП / Напрям підготовки "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Спеціальність ”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Сучаснi роздiли теорії автоматичного управління-1 НФ-05/13
Наукові дослідження за темою НП-051
Програмування в автоматизованих системах управління технологічними процесамиНП-046
Автоматизацiя технологічних процесiв i виробництв -1 НП-037
Програмно-технiчнi комплекси засобiв автоматизації-1 НП-02/14.5
Інтелектуальна власністьНГ-061
Сучаснi технології програмування-1 ЗП-01/14
Іноземна мова професійного спрямування-1/1 НГ-05/11.5
МаркетингНГ-012
10-й семестр
Теплові електричні станції ЗП-033
Наукові дослідження за темою НП-052
Комп’ютерне проектування в автоматизованих системах управління технологічними процесами ВП-013.5
Програмування в автоматизованих системах управління технологічними процесами-2 НП-04/25
Програмно-технiчнi комплекси засобiв автоматизації-2 НП-02/22.5
Охорона праці в галузі НП-011
Сучаснi технології програмування-2 ЗП-01/23
Сучаснi роздiли теорії автоматичного управління-2 НФ-05/23.5
Основи наукових досліджень НФ-022
Математичне моделювання систем і процесів НФ-014
Іноземна мова професійного спрямування-1/2 НГ-05/11.5
Педагогіка вищої школи НГ-041.5
Проектний менеджмент НГ-022
11-й семестр
Наукові дослідження за темоюНП-053
Програмування комп'ютерно- інтегрованих систем ВП-034.5
Людино-машиннi системи ВП-024
Сучасні проблеми автоматизації НФ-062
Web-технології ЗП-025
Сучаснi роздiли теорії автоматичного управління-3 НФ-05/34.5
Основи сталого розвитку суспільства НФ-042
Патентознавство та авторське правоНФ-032
Іноземна мова професійного спрямування-2 НГ-05/21.5
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-031.5
12-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-0722.5
Науково-дослідна та педагогічна практики НП-066
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua