ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АТЕП / Напрям підготовки "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Спеціальність ”Автоматизоване управлiння технологiчними процесами” /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Програмування - 1. Процедурне програмування.ЗП-03/16.5
2-й семестр
Програмування - 2. Об'єктне програмування.ЗП-03/26.5
3-й семестр
Комп'ютерне моделювання - 1.ВП-02/1а2
Числові методи -1. Базові числові методи.НФ-06/12.5
Програмування - 3. Програмування в середовищі WindowsЗП-03/35
4-й семестр
Комп'ютерне моделювання - 2. ВП-02/2а2
Комп'ютерні технології - 1. Бази данихЗП-02/15
Числові методи -2. Комплексне застосування числових методів.НФ-06/24
5-й семестр
Технологічні об'єкти управлінняЗП-072
Комп'ютерні технології - 2.Засоби моделювання систем керуванняЗП-02/22
Технологічні вимірювання та прилади - 1. Контроль температур.НП-02/14
Теорія автоматичного управління - 1. Теорія неперервного керування.НП-01/16.5
6-й семестр
Оптимізація систем управління - 1. Оптимізація усталених режимів.ЗП-08/14
Ідентифікація та моделювання технологічних процесів - 1. Методи ідентифікації динамічних об'єктів керування.НП-04/13
Технічні засоби автоматизації - 1. Аналогові засоби автоматизаціїНП-03/14.5
Технологічні вимiрювання та прилади - 2. Контроль теплофізичних величин.НП-02/26
Теорія автоматичного управління - 2. Теорія цифрового керуванняНП-01/26
7-й семестр
Мікропроцесорна техніка - 1. Архітектура та програмування. ВП-06/1а2
Сучасні технології програмування - 1. Основи програмування на платформі .NET ВП-04/1а3
Операційні системи та комп'ютерні мережі - 1. Локальні мережі. Функціонування та адміністрування ВП-03/1а2
Оптимізація систем управління - 2. Оптимізація динамічних режимів. ЗП-08/23.5
Автоматизацiя технологiчних процесiв галузі - 1. АСР основних технологічних параметрівНП-06/13
Проектування систем управління - 1. Проектування систем автоматизації НП-05/14
Ідентифікація та моделювання технологічних процесів - 2. Методи статичної ідентифікації. НП-04/23.5
Технічні засоби автоматизації - 2. Комп'ютерні засоби автоматизації - 1. НП-03/23
8-й семестр
Метрологія і основи вимірюваньВП-05/а2
Мікропроцесорна техніка -2. Мікропроцесори в АСУ ТП. ВП-06/2а1.5
Сучасні технології програмування - 2. Технологічні мови програмуванняВП-04/2а2.5
Операційні системи та комп'ютерні мережі - 2. Компоненти комп'ютерних мереж.ВП-03/2а1.5
Автоматизацiя технологiчних процесiв галузі - 2. Основи АСУ ТП НП-06/24
Проектування систем управління - 2. Монтаж систем автоматизаціїНП-05/22
Технічні засоби автоматизації - 3. Комп'ютерні засоби автоматизації 2. НП-03/32
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua