Результати додаткового вступного випробування на здобуття освітнього ступеня магістра 2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Теплоенергетичний факультет
 
Результати додаткового вступного випробування на здобуття освітнього ступеня магістра
Дата проведення вступного випробування:«30» травня 2019 року.
 
121 «Інженерія програмного забезпечення»
ОП «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем» 
 

з/п
Прізвище, ім’я та по батькові вступника Кількість балів
цифрою словами
1 Нечай Євгеній Олександрович 76 зараховано
2 Дмитренко Владислав Олексійович 35 незараховано
 
 
122 «Комп'ютерні науки»
ОП «Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем»
 

з/п
Прізвище, ім’я та по батькові вступника Кількість балів
цифрою словами
1 Жігінас Дмитро Вільямович 64 зараховано
 
 
Відповідальний секретар
відбіркової комісії ТЕФ                                                    Ларіна К.Ю.