Вступ до магістратури

Навчання в магістратурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського».


Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.
Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.


Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Магістр має:
 • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
 • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Вступ на навчання за освітнім рівнем «магістр»
 • Перелік документів для вступу:
  • чотири фотографії 3×4
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.
 • Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
  (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови
  (крім випадків, передбачених Умовами прийому) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.
 • Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
КБ =0,25 · П1 + 0,75 · П2 + RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:
RA = 2RAs + 2RT,
де RAs – академічна складова (від 2 до 5 балів),
RT – складова творчих досягнень (від 0 до 5 балів).
Детальніше в «Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра…»
 •  
  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра мають скласти тести єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) що проводяться за технологією ЗНО.
Обов’язковою умовою складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) для вступу в магістратуру є реєстрація вступника у закладі вищої освіти.
У 2021 році реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту триватиме з 11 травня до 18:00 03 червня 2021 року.
Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
Для реєстрації на ЄВІ необхідні скан-копії таких документів:
 1. паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
 2. облікова картка платника податків (за наявності);
 3. особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi)
*Розмір кожного з файлів не повинен перевищувати 1 Мб.
 
 
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 144 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 144 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр професійний Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 142 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр науковий