13 - Міжнародна науково-практична конференція

 

ХІІІ  міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів
«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
 
/   The ХІІІ Scientific and Practical Conference
Modern problems of scien­ti­fic power ware of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /
 
Київ, 21-24 квітня 2015 р.
 
1-е інформаційне повідомлення
 
Науковий  комітет
Голова
проректор з наукової  роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.
Заступник голови
декан Теплоенергетичного факультету НТУУ„КПІ” д.т.н., проф. Письменний Є.М.
Члени наукового комітету
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Черноусенко О.Ю.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Варламов Г.Б.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Лук’яненко С.О.
К.т.н., проф. НТУУ „КПІ Ковриго Ю.М.
К.ф-м.н., с.н.с. ІТМО ім. Ликова НАН Білорусі Жукова Ю.В.
Д.т.н., проф. СПбТУ (Росія) Сапожников С.З.
Д.т.н., проф. ОНПУ Мазуренко А.С.
Оргкомітет
Голова: д.т.н., проф. Письменний Е.М.
Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Туз В.О.
К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ”  Карпенко С.Г.
К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ” Бобков В.Б.
К.т.н., доц., НТУУ „КПІ” Барабаш П.О.
Ст. викладач НТУУ „КПІМеренгер П.П.
Асистент НТУУ „КПІ” Кондратюк В.А.
Асистент НТУУ „КПІ” Сірий О.А.
Голова студради ТЕФ: Дудик О.А.
Аспірант кафедри АЕС і ІТФ: Рева С.А.
Аспірант кафедри АТЕП: Саков Р.П.
Асистент кафедри ТЕУТ і АЕС: Шелешей Т.В.
Мол.наук.співр. кафедри ТПТ: Рачинський А.Ю.
Аспірант кафедри АПЕПС: Михайлова І.Ю.
 
Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» продовжує студентську науково-технічну конференцію, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводиться в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі Теплоенергетичного факультету.
 
Тематичні секції конференції:
·       атомна енергетика
·       теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках
·       сучасні технології в тепловій енергетиці
·       проблеми теоретичної і промислової теплотехніки
·       автоматизація теплоенергетичних процесів
·       моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів
·       програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів
·       геометричне моделювання та проблеми візуалізації
·       сучасні проблеми сталого розвитку енергетики
 
- заявку на участь (у друкованому вигляді),
- тези доповіді (у друкованому вигляді та в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.

Обсяг тез - одна повна сторінка.
На тезах доповіді, поданих в друкованому вигляді, автори, включаючи керівника, повинні поставити підписи. Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.
Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті теплоенергетичного факультету НТУУ « КПІ».

Правила оформлення тез доповідей
Текст розміщується на сторінці формату А4. Поля:  ліве - 25 мм, решта - 20 мм, колонтитули - 12,5 мм. Переноси не допускаються.
Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Інтервал - одинарний.
У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчене звання, вчений ступінь, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральної лінії, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац - 12,5, вирівнювання по ширині).
Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані.
Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.
Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті теплоенергетичний факультет НТУУ "КПІ" http://tef.kpi.ua/  у розділі «Конференції»

Основні дати:
до 10 березня 2015 р. - надання заявок на участь і тез доповідей.
Оформлені матеріали для публікації учасники надають відповідальним на кафедрах
Адреса оргкомітету:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 НТУУ “КПІ”,  Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.
Тел.: (044) 454 –95 –26              e-mail:   Nirtef@kpi.ua

 

 

  • Збірник тез том 1
  • Збірник тез том 2
  • Звіт про роботу конференції
  • Форма заявки на участь у конференції
  • Програма конференції