ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра ТЕУТ та АЕС / Теплоенергетика / Тепловi електричнi станцii /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
НГ-06/1НГ-06/10
Енергозберігаючі технології ВГ-032
ВГ-02/1ВГ-02/10
Екологія електростанцій ВГ-012
Теплофікація та теплові мережіНП-032
Моделювання в енергетиціНП-024
Фізика професійного спрямування НФ-024.5
Вища математика професійного спрямуванняНФ-015
Інтелектуальна власність НГ-081
Організація та планування енерговиробництва НГ-074
Маркетинг НГ-042
10-й семестр
Системи автоматизованого проектування ТЕС НП-092
Діагностика теплоенергетичного устаткування ТЕС та АЕС НП-082
Проектування ТЕС та АЕС НП-064
Режими роботи та експлуатація ТЕС НП-055.5
Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами НП-046
Охорона праці в галузіНП-011
Математичні методи оптимізації НФ-034
НГ-06/1НГ-06/10
Менеджмент в енергетиці НГ-052
Педагогіка вищої школи НГ-021.5
11-й семестр
Наукові дослідження за темою НП-123
Спецпитання ТЕС НП-115.5
Теплообмін в енергетичних установках НП-104.5
Газотурбінні та парогазові установки НП-076
Основи сталого розвитку суспільства НФ-052
Математичне моделювання систем і процесів НФ-044
Патентознавство та авторське правоНГ-032
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-011.5
12-й семестр
Підготовка дипломної роботи НП-1422.5
Науково-дослідна та педагогічна практика НП-136
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua