ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра ТПТ / Теплоенергетика / Теплоенергетика /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування НГ-05/11.5
Інтегровані комп’ютерні технології – 1 НФ-07/12.5
Енергозбереження в теплопостачанні НП-046.5
Методи термодинамічного аналізу установок і систем НФ-085.5
Основи монтажу та експлуатації ВП-02/а3
Інтелектуальна власність НГ-041
Фізика професійного спрямування НФ-025
Вища математика професійного спрямування НФ-015
10-й семестр
Метрологія та стандартизація НФ-092
Економіка енергетикиНГ-072
Менеджмент в енергетиці НГ-062
Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки ВП-01/а6
Охорона праці в галузі НП-011
Педагогіка вищої школи НГ-031.5
Математичні методи оптимізації НФ-034
Іноземна мова професійного спрямування НГ-05/21.5
Основи наукових досліджень НФ-062
Моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну НФ-053.5
Інтегровані комп’ютерні технології – 2 НФ-07/26
11-й семестр
Наукові дослідження за темою магістерської роботи НП-085.5
Патентознавство та авторське парво НП-032
Низькоексергетичні опалювальні системи ВП-04/а2
Використання сонячної енергії та теплових насосів НП-062
Промислова екологія ВП-03/а2
Автоматизація наукових досліджень НП-072.5
Математичне моделювання систем і процесів НФ-044
Подібність та моделювання НП-053
Іноземна мова професійного спрямування НГ-05/31.5
Основи термомолекулярної енергії НП-022
Основи сталого розвитку суспільства НГ-022
Філософські проблеми наукового пізнанняНГ-011.5
12-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-1022.5
Науково-дослідна практика НП-096
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua