ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра ТПТ / Теплоенергетика / Теплоенергетика /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Іноземна мова – 1 НГ-04/13
Матеріалознавство та технологія матеріалів ЗП-164
Інформаційні технології – 1. Основи інформатики НФ-05/14.5
Інженерна та комп’ютерна графіка – 1. Технічне креслення НФ-04/15
Фізика – 1. Механіка. Молекулярна фізика НФ-02/15
Вища математика – 1. Лінійна алгебра. Диф.числення НФ-01/17
Історія України НГ-013
2-й семестр
Українська мова – 1. НГ-03/12
Іноземна мова – 1НГ-04/11.5
Хімія НФ-034
Математичні методи і моделі НФ-063.5
Теоретична механіка НП-054.5
Інформаційні технології – 2. Основи програмування НФ-05/24
Інженерна та комп’ютерна графіка – 2. Комп’ютерна графіка НФ-04/22
Фізика – 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм НФ-02/25
Вища математика – 2. Інтегральне числення. Диференційні рівняння НФ-01/25
3-й семестр
Іноземна мова – 2 НГ-04/21.5
Технічна механіка – 1. Опір матеріалів НФ-07/16
Гідрогазодинаміка НП-016
Технічна термодинаміка – 1. Термодинаміка нерухомих систем НП-02/14
Основи електротехніки та електроніки ЗП-174.5
Вища математика – 3. Числові і функціональні ряди. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли НФ-01/35
Філософія НГ-053
4-й семестр
Паливо та обладнання для його спалювання ЗП-144
Електропостачання промислових підприємств ЗП-124
Дисципліна 1 ВГ-012
Теплові електричні станції ЗП-055
НФ-08НФ-080
Іноземна мова – 2 НГ-04/21.5
Технічна механіка – 2. Конструювання апаратів механізмів, машин НФ-07/24
Тепломасообмін – 1. Теорія тепломасообміну НП-03/16
Технічна термодинаміка – 2. Термодинаміка потоку. Цикли теплових машин НП-02/25
5-й семестр
Іноземна мова професійного спрямуванняЗП-11/11.5
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв – 1. Водо- та повітропостачання ЗП-06/15.5
Котельні установки промислових підприємств – 1. Основне та допоміжне обладнання ЗП-02/13
Економіка організації і планування виробництва – 1. Основи економічної теорії ЗП-18/12
Теплотехнічні вимірювання ЗП-154
Нагнітачі та теплові двигуниЗП-035
Дисципліна 2 ВГ-022
Тепломасообмін – 2. Теплообмінні апарати НП-03/25
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-042
6-й семестр
Тепломасообмін – 3. Курсовий проект НП-03/31
Акумулювання енергії та теплові насоси ВП-05/а2
Основи автоматизації проектування ЗП-133
Історія української культури НГ-022
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв – 1. Газопостачання ЗП-06/22
Теплотехнологічні процеси та установки – 1. Теплоносії, сушильні, холодильні агенти та холодоносії. Теплообмінники. Випарні установки ЗП-01/15
Дисципліна 3 ВГ-032
Джерела теплопостачання та споживачі теплоти ЗП-046
Іноземна мова професійного спрямуванняЗП-11/21.5
Котельні установки промислових підприємств – 2. Промислові котли. Водопідготовка ЗП-02/23
Економіка організації і планування виробництва – 2. Економіка та організація виробництва ЗП-18/24
7-й семестр
Дисципліна 4 ВГ-042
Спецпитання гідрогазодинаміки ВП-02/а2.5
Спецпитання тепломасообміну ВП-01/а4.5
Використання нетрадиційних джерел енергії ВП-04/а4.5
Використання вторинних енергоресурсів ЗП-104.5
Іноземна мова професійного спрямування-3 ЗП-11/31.5
Теплові мережі – 1. ЗП-074.5
Котельні установки промислових підприємств – 1. Курсовий проект ЗП-02/32
Теплотехнологічні процеси та установки – 2. Сушильні, холодильні, ректифікаційні установки ЗП-01/24
8-й семестр
Дипломне проектування НП-089
Переддипломна практика НП-074.5
Системи та установки знешкодження промислових викидів ЗП-083
Акумулювання енергії та теплові насоси ВП-05/а2
Проектування теплоенергетичних установок ЗП-093
Теплові мережі – 2 ВП-06/а2.5
Спецпитання тепло технологічних процесів та установок ВП-03/а2
Українська мова – 2 НГ-03/21
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua