ВСТУП

Факультет готує фахівців в галузі енергетики та ІТ технологій

Підготовка проводиться за  напрямами: бакалавриат и магістратура. Факультет проводить  підготовку  докторів философії та здійснює навчання за другої висшої освітою

 

Підготовка фаховцев за спеціальностями

Теплоeнергетика       (шифр 144)  Освітні програми (спеціалізаціі) 

 • Промислова та муніципальна теплоенергетика  і енергозбереження
 •  Моделювання и комп'ютерні технології в теплофізиці
 • Теплові електричні станції

Атомна енергетика - (шифр 143)
Освітні програми
  (спеціалізації)

 •  Атомні електричні станції
 • Фізичний захист та облік і контроль  ядерних матеріалiв

Енергетичне машинобудування     (шифр 142)
Освітні програми (спеціалізації)

 •   Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології (шифр 151)
Освітні програми (спеціалізації)

 •   Автоматизація та комп'ютерні інтегровані  технології кібер енергетичних систем 

Інженерія програмного забезпечення    (шифр 121)
Освітні програми (спеціалізації)
 
 

 • Інженерія програмного забезпечення розподілених систем

Комп'ютерні науки     (122)
Освітні програми (спеціалізаціі)

 • Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем

 

Необхідно      Ваше бажання навчатися

       Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до участі у конкурсному відборі в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання

Нові строки вступної кампанії 2020

Контакти

вул. Політехнічна, 6, корпус 5 (метро «Політехнічний інститут») кімн.315

тел. 38-044 241-75-98  
інформація
 Інет-  tef.kpi.ua          е Статистика -адрес  tef@kpi.ua
  Телеграм -  http://t.me/dekanat_tef

 

 • Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)
 • Вступ на 1 курс (за дипломом ”Молодшого спеціаліста”)
 • Вступ до магістратури (5й курс)
 • Вступ до аспірантури за програмою підготовки PhD
 • Офіційні документи
 • Теплоенергетичний факультет ЗАБЕЗПЕЧУЄ підготовку
 • ПРОГРАМИ вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • Підготовчі курси ФДП НТУУ ”КПІ”
 • Список розподілу першокурсників ТЕФ 2020 за спеціальностям
 • Інформація для абітуріентів
 • Підготовка фахівців за спеціальностями
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • Розклад вступних випробувань до магістратури ТЕФ 2020
 • День відкритих дверей - проводимо згідно з графіком проведення меропріятий ПК (приймальної комісії) НТУУ
 • Поради АБІТУРІЕНТАМ до вступу на перший курс
 • Поради СТУДЕНТАМ до вступу у магістратуру
 • Розклад проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфкаційний рівень ” МАГІСТР” (рекламний)