ВСТУП

Факультет запрошує абітурієнтів, студентів та здобувачів на навчання для здобуття вищої освіти.

Підготовка здійснюється  на денну та заочну форми навчання за напрямами підготовки : бакалаврат та магістратура. Факультет також проводить роботу з аспірантами й здобувачами  ступеню  доктора філософії  та має можливості готувати фахівців з другої вищої освіти за вказаними напрямами підготовки.

 

Підготовка фахівців за спеціальностями

Теплоенергетика      ( шифр 144)

 • Промислова та муніципальна теплоенергетикаі енергозбереження
 • Теплофізика
 • Теплові електричні станції та установки

Атомна енергетика- ( шифр 143)

 •  Атомні електричні станції

Енергетичне машинобудування   ( шифр 142)

 •   Тепло-і парогенеруючі установки

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології    ( шифр 151)

 •   Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
 •   Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва

Інженерія програмного забезпечення   ( шифр 121)

 • Програмне забезпечення розподілених систем та Web-технологій
 • Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем

Комп’ютерні науки    (122)

 • Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем

 

Необхідно     Ваше бажання навчатися

        ЗНО      Українська мова   >=100, 
                     Математика - >=125, за умови, що інший не менше 100
                    Фізика або Іноземна мова - >=125,за умови, що інший не менше 100

Контакти

вул. Політехнічна,6,корпус 5 (метро «Політехнічний інститут») кімн.315

тел. 38-044 241-75-98  
інформація
 Інет- tef.kpi.ua         е-адрес tef@kpi.ua
  Телеграм - http://t.me/dekanat_tef

 

 • Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)
 • Вступ на 1 курс (за дипломом ”Молодшого спеціаліста”)
 • Вступ до магістратури (5й курс)
 • Вступ до аспірантури за програмою підготовки PhD
 • Офіційні документи
 • Теплоенергетичний факультет ЗАБЕЗПЕЧУЄ підготовку
 • ПРОГРАМИ вступних іспитів до аспірантури
 • ПРОГРАМА вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
 • Підготовчі курси ФДП НТУУ ”КПІ”
 • Інформація для абітуріентів
 • Підготовка фахівців за спеціальностями
 • ПРОГРАМА вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 05.13.07 — Автоматизація процесів керування
 • ПРОГРАМА вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 05.14.14 - Теплові та атомні енергоустановки
 • Розклад вступних випробувань до магістратури ТЕФ 2019
 • День відкритих дверей - проводимо згідно з графіком проведення меропріятий ПК (приймальної комісії) НТУУ
 • Поради АБІТУРІЕНТАМ до вступу на перший курс
 • Поради СТУДЕНТАМ до вступу у магістратуру
 • Розклад проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфкаційний рівень ” МАГІСТР”