ВСТУП

Факультет готує фахівців в галузі енергетики та ІТ технологій

Підготовка проводиться за  напрямами: бакалаврат та магістратура.
Факультет також проводить
  підготовку 
 докторів философії та здійснює навчання за
програмами  другої висшої освіти

 

Підготовка фаховцев за спеціальностями ОС бакалавр

Важлива інформація
 
Конкурсний бал
Формула для розрахунку конкурсного бала
 
для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського:
 
КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3 + СДП×КСДП) × СК × ГК
 
П1, П2, П3 – бал ЗНО за відповідний конкурсний предмет; К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету
СДП – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти (для спеціальностей,
 
яким надається особлива підтримка); КСДП – коефіцієнт бала СДП
 
СК – сільський коефіцієнт для випускників сільських шкіл 2021 року, зареєстрованих в сільській
 
місцевості (1,02, але для спеціальностей, яким надається особлива підтримка – 1,05)
 
ГК – галузевий коефіцієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (1,02)
 
Додаткові бали призерам МАН не нараховуються.
 
Проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади скасоване у 2021 році через пандемію COVID-19.
 
Коефіцієнт для документа про повну загальну середню освіту у КПІ ім. Ігоря Сікорського дорівнює 0.
 
Коефіцієнт для мотиваційного листа у КПІ ім. Ігоря Сікорського дорівнює 0.
Калькулятор конкурсного бала на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Максимальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти становить 200 балів.
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти для участі у конкурсі залежить від обраної спеціальності та вказаний у цьому каталозі (125 балів, але для спеціальностей 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування – 140 балів).
 

Максимальний обсяг державного замовлення
Увага! Інформація вказана для ознайомлення показників за 2020 рік! Показники максимального обсягу державного замовлення вказані з урахуванням місць державного замовлення для квоти-1 та квоти-2. Остаточна кількість місць державного замовлення залежить від конкурсної ситуації.Необхідно    Ваше бажання навчатися

       Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до участі у конкурсному відборі в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання

Детальна інформація на сайті приймальної комісії

Контакти

вул. Політехнічна, 6, корпус 5 (метро «Політехнічний інститут») кімн.315

тел. 38-044 241-75-98  
інформація
 Інет-  tef.kpi.ua          е Статистика -адрес  tef@kpi.ua
  Телеграм -  http://t.me/dekanat_tef

 

 • Інформація для абітурієнтів
 • Вступ на 1 курс (НМТ/ЗНО)
 • Вступ за дипломом молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра
 • Вступ до магістратури
 • Вступ до аспірантури за програмою підготовки PhD
 • Список розподілу першокурсників ТЕФ 2020 за спеціальностям
 • Розклад вступних випробувань до магістратури ТЕФ 2020
 • День відкритих дверей - проводимо згідно з графіком проведення меропріятий ПК (приймальної комісії) НТУУ
 • Розклад проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфкаційний рівень ” МАГІСТР” (рекламний)
 • Інформація для абітуріентів
 • Теплоенергетичний факультет ЗАБЕЗПЕЧУЄ підготовку
 • Поради АБІТУРІЕНТАМ до вступу на перший курс
 • Поради СТУДЕНТАМ до вступу у магістратуру
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМИ вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі
 • Підготовка фахівців за спеціальностями
 • Підготовчі курси ФДП НТУУ ”КПІ”