ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Атомна енергетика /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Інженерна та комп‘ютерна графіка -1. Інженерна графіка. НФ-04/15
Інформаційні технології -1. Основи інформатики. НФ-05/14
Матеріалознавство та технологія матеріалів.П-014.5
Іноземна мова-1 НГ-05/11.5
Історія України НГ-013
Вища математика -1. Лінійна алгебра. Диференційне числення. НФ-01/17
Фізика-1. Механіка. Молекулярна фізика.НФ-02/15
2-й семестр
Теоретична механіка. НП-074
Математичні методи та моделі НФ-083
Інженерна та комп‘ютерна графіка -2. Технічне креслення та комп‘ютерна графіка НФ-04/22
Інформаційні технології -2. Автоматизація обробки графічної інформації. НФ-05/23
Хімія НФ-034
Введення в спеціальність НП-062
Іноземна мова-1 НГ-05/11.5
Українська мова-1НГ-032
Вища математика -1. Лінійна алгебра. Диференційне числення. НФ-01/17
Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм. НФ-02/25
3-й семестр
Вища математика -3. Числові і функціональні ряди. Кратні, криволінійні та поверхні інтеграли. НФ-01/35
Технічна термодинаміка -1. Закони термодинаміки. Властивості робочих тіл (рідин газів). НП-02/14
Технічна механіка -1. Опір матеріалів.НФ-06/16
Гідро газодинаміка. НП-016.5
Філософія НГ-073
Іноземна мова-2 НГ-06/21.5
Основи електротехніки та електроніки. НП-044
4-й семестр
Тепломасообмін -1. Теплопровідність та конвективний теплообмін. НП-03/17
ВГ-01 2ВГ-012
Екологія. НФ-072
Вища математика-4ВП-01/а4.5
П-03/3 1.5П-03/31.5
Атомна та кватова фізика-1. Атомна фізика. П-05/14.5
Технічна механіка -2. Основи конструювання апаратів, машин та механізмів. НФ-06/25
Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли. НП-02/25
5-й семестр
П-01/1 2П-01/12
ВГ-02 2 ВГ-022
Економіка, організація та планування виробництва П-04/12
Конструкційні матеріали в енргомашинобудуванні П-083
Парові та газові турбіни П-073
Ядерна та нейтронна фізика П-064.5
Атомна та кватова фізика-1. Атомна фізика. П-05/14.5
НП-05/2 2НП-05/22
ВП-05/2 3.5ВП-05/23.5
Тепломасообмін -2. Теплообмін при фазових перетвореннях. Випромінювання. НП-03/25
Атомна та кватова фізика-2. Квантова фізика. П-05/23.5
6-й семестр
7-й семестр
8-й семестр
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua