ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Котли та реактори /

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Іноземна мова професійного спрямуванняНГ-031.5
Комбіноване виробництво енергії ВП-024.5
Нетрадиційні методи одержання енергії НФ-012
Спецкурс парових котлів ВП-014.5
Менеджмент в енергетиці НГ-022
Інтелектуальна власність НГ-011
Діагностика та надійність парових котлів НП-035
Допоміжне устаткування котельних установок НП-015
Експлуатація котельних установок НП-024.5
10-й семестр
Проблеми міцності та надійності парових котлівНФ-055.5
Налагодження парових котлів НП-043.5
Методи експериментального дослідження генерації пари НФ-044
Монтаж та ремонт парових котлів НП-056.5
Іноземна мова професійного спрямування НГ-031.5
Теплові насоси ВП-033.5
Енергозбереження та утилізація тепла НФ-036
Охорона праці в галузі НФ-021
11-й семестр
Підготовка дипломного проекту (роботи) НП-0721
Переддипломна практика НП-0612
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua