ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Котли та реактори /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування -1 НГ-02/11.5
Теорія ймовірності та математична статистикаВП-023
Експлуатація котельних установок НП-023.5
Нетрадиційні методи одержання енергіїНФ-012
Спецкурс парових котлівВП-013.5
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації НП-06/12
Інтелектуальна власністьНГ-011
Комбіноване виробництво енергіїВП-034
Допоміжне устаткування котельних установокНП-015
Діагностика та надійність парових котлів НП-034.5
10-й семестр
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації НП-06/22
Основи наукових досліджень НФ-022
Методи експериментального дослідження генерації пари НФ-063
Охорона праці в галузі НФ-041
Монтаж та ремонт парових котлів НП-055
Проблеми міцності та надійності парових котлів - 1 НФ-07/13
Теплові насосиВП-042.5
Педагогіка вищої школи НГ-031.5
Іноземна мова професійного спрямування -1 НГ-02/11.5
Математичні методи оптимізації НФ-034
Енергозбереження та утилізація тепла НФ-054
Налагодження парових котлів НП-042
11-й семестр
САПР в енергетичних установках ВП-054
Іноземна мова професійного спрямування -2 НГ-02/21.5
Основи сталого розвитку суспільства НГ-072
Менеджмент в енергетиці НГ-042
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації НП-06/32
Проблеми міцності та надійності парових котлів - 2 НФ-07/25
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-061.5
Патентознавство та авторське правоНГ-052
Математичне моделювання систем і процесівНФ-085
Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних процесів в котельних установкахНФ-095
12-й семестр
Науково-дослідна та педогогічна практика НП-076
Підготовка магістерської дисертації НП-0822.5
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua