ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Котли та реактори /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Іноземна мова -1НГ-01/11.5
Матеріалознавство та технологія матеріалів НП-014.5
Інформаційні технології -1. Основи інформатики та програмування НФ-04/14
Історія України НГ-043
Інженерна та комп'ютерна графіка -1. Інженерна графіка НФ-03/15
Фізика - 1. Механіка. Молекулярна фізика НФ-02/15
Вища математика -1. Лінійна алгебра. Диференціальні обчисленняНФ-01/17
2-й семестр
Украінська мова - 1НГ-02/12
Математичні методи та моделі -1. НФ-08/13
Хімія НФ-054
Теоретична механіка НП-024.5
Інформаційні технології -2. Автоматизація обробки графічної інформації НФ-04/23.5
Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференціальні рівняння НФ-01/25
Іноземна мова -1НГ-01/11.5
Інженерна та комп'ютерна графіка -2. Технічне креслення НФ-03/22.5
Фізика - 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизмНФ-02/25.5
3-й семестр
Технічна механіка -1. Опір матеріалів НФ-06/16
Іноземна мова -2 НГ-01/21.5
Технічна термодинаміка -1. Закони термодинаміки. НП-04/14.5
ГідрогазодинамікаНП-036
ФілософіяНГ-033
Основи електротехніки та електроніки П-014
Вища математика-3. Числові і функціональні ряди. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли НФ-01/35
4-й семестр
Теплотехнічні вимірювання та прилади - 1. МетрологіяНП-06/13
Технічна механіка -2. Основи конструювання апаратів, машин та механізмів НФ-06/25.5
Екологія НФ-072
Іноземна мова -2 НГ-01/21.5
Культурологія ВП-012
Вища математика - 4 ВП-01/а5
Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли НП-04/24.5
Тепломасообмiн -1. Теплопровідність та конвективний теплообмін НП-05/18
5-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування -1П-15/11.5
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-072
Економіка організації і планування виробництва -1. Основи економічної теорії (ринкової економіки) П-04/12
Парові котли -1 П-05/15
Парові та газові турбіни -1 П-03/15
Теплотехнічні вимірювання та прилади - 2. Стандартизація НП-06/22
Правознавство ВП-022
Математичні методи та моделі -2. НФ-08/22
Тепломасообмiн -2. Теплообмін при фазових перетвореннях. НП-05/25
Топочні процеси та обладнання П-023.5
6-й семестр
Фізичне вихованняНГ-062
Виробнича практика НП-084.5
Теплообмін в газовому тракті парових котлів - 1 П-06/14.5
Котельні установки промислових підприємств ВП-03/а3.5
Автоматичне регулювання котельних установок ВП-02/а3.5
Парові котли -2П-05/26.5
Іноземна мова професійного спрямування - 1П-15/11.5
Основи підприємництва ВП-032
Економіка організації і планування виробництва -2. Економіка та організація виробництва. П-04/24
Парові та газові турбіни -2 П-03/24
7-й семестр
Управління персоналом ВП-042
Парогенератори та теплообмінники АЕС П-095.5
Основи САПР ВП-04/а3
Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні П-112.5
Захист навколишнього середовищаП-122
Теплогідравличні процеси в енергетичних установках П-102.5
Іноземна мова професійного спрямування - 2П-15/21.5
Атомні та теплові електричні станції П-082.5
Теплообмін в газовому тракті парових котлів - 2 П-06/23.5
Водопідготовка та водний режим П-075
8-й семестр
Украінська мова - 2 НГ-02/21
Дипломне проектуванняНП-109
Ядерні енергетичні установки П-143
Основи наукових досліджень ВП-06/а2.5
Переддипломна практика НП-094.5
Технологія котлобудуванняП-133.5
Сучасні комп'ютерні технології в котлобудуванні ВП-05/а2.5
Парові котли -3П-05/32.5
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua