ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Теплофiзика /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Іноземна мова - 1НГ-01/11.5
Інженерна та комп'ютерна графіка 1. Інженерна графіка НФ-05/15
Інформаційні технології -1. Основи інформатики та програмування НФ-06/14
Історія УкраїниНГ-053
Матеріалознавство та технологія матеріалівП-044.5
Вища математика – 1. Лінійна алгебра. Диф. числення. НФ-02/17
Фізика1.Механіка. Молекулярна фізика НФ-03/15
2-й семестр
Українська мова -1 НГ-02/12
Теоретична механіка НП-054.5
Хімія НФ-044
Інформаційні технології - 2. Автоматизація обробки графічної інформації НФ-06/23.5
Математичні методи та моделі НФ-083.5
Фізика - 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизмНФ-03/25
Іноземна мова - 1НГ-01/21.5
Інженерна та комп'ютерна графіка - 2. Технічне креслення та комп'ютерна графіка НФ-05/22.5
Вища математика - 2. Інтегральні числення. Диференціальні рівняння НФ-02/25
3-й семестр
Іноземна мова - 2НГ-01/31.5
Гідрогазодинаміка НП-026
Філософія НГ-033
Технічна термодинаміка -1. Закони термодинаміки. Властивості робочих тіл (рідин газів) НП-03/14
Основи електротехніки та електроніки П-024.5
Технічна механіка -1. Опір матеріалівНФ-07/16
Вища математика - 3. Числові і функціональні ряди. Кратні, криволінійні та поверхневі інтегр. НФ-02/35
4-й семестр
Екологія НФ-012
Дисципліна №1 ВП-012
Вища математика - 4/2 ВП-01/а5
Теплотехнічні вимірювання та прилади - 1. Метрологія та стандартизація П-03/13.5
Іноземна мова - 2НГ-01/41.5
Технічна механіка -2. Конструювання апаратів, механізмів, машин НФ-07/25.5
Тепломасообмін -1. Теплопровідність та конвективний теплообмін НП-04/17
Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли НП-03/25
5-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування - 1П-18/11.5
Методи дослідження процесів теплообміну - 1 П-06/15
Основи наукових досліджень та планування експерименту - 1 П-01/14
Економіка організації і планування виробництва основи економічної теорії (ринкової економіки) П-17/12
Дисципліна №2 ВП-022
Математична фізика ВП-03/а3.5
Парові та газові турбіни П-123
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-012
Тепломасообмін - 2. Теплообмін при фазових перетвореннях. Випромінювання НП-04/20
Теплотехнічні вимірювання та прилади - 2 П-03/22
6-й семестр
Виробнича практика НП-064.5
Теплообмінні апарати та теплоносії - 1 П-10/14.5
Дисципліна №3ВП-032
Технічні засоби теплофізичного експерименту П-084
Історія української культури НГ-062
Промислова електроніка П-074
Іноземна мова професійного спрямування -2П-18/21.5
Методи дослідження процесів теплообміну -2 П-06/26
Основи наукових досліджень та планування експерименту -2 П-01/23.5
Економіка організації і планування виробництва економіка та орг. виробн. П-17/24
7-й семестр
Теорія пограншаруП-113
Фізико-хімічні основи теплових процесів П-052.5
Атомні та теплові електростанції П-153
Енергетичні котельні установки П-133.5
Дисципліна №4 ВП-042
Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках ВП-02/а4
Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин - 1 ВП-04/1а3.5
Теплообмінні апарати та теплоносії -2 Комп’ютерне проектування П-10/23.5
Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ -1 П-09/12.5
Основи наукових досліджень та планування експерименту -3П-01/31
8-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування 3П-18/31.5
Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин - 2ВП-04/2а4
Переддипломна практика НП-074.5
Дипломне проектування НП-089
Українська мова - 2 НГ-021
Ядерні енергетичні установки П-162.5
Температурні режими та охолодження радіоелектронної апаратури П-143
Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ -2 П-09/23.5
Основи наукових досліджень та планування експерименту - 4 П-01/41
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua