ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Теплофiзика /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування НГ-031.5
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації НП-05/12.5
Наукові дослідження та комп'ютерна обробка-1 ВП-1/12.5
Наукові дослідження та планування експерименту-1 НФ-02/12.5
Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці-1 НП-03/12.5
Комбіноване виробництво енергії НФ-085.5
Теорія ймовірності та математична статистика НФ-043.5
Інтелектуальна власність НГ-051
Менеджмент в енергетиці НГ-072
Нетрадиційні методи одержання енергії НП-022
Спеціальні питання теплообміну ВП-34.5
10-й семестр
Турбулентність та методи її вимірювання НФ-055
Математичні методи оптимізації НФ-014
Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ НП-043.5
Охорона праці в галузіНП-011
Енергозбереження та утилізація теплаНФ-073.5
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації - 2НП-05/21.5
Теплові насоси ВП-22.5
Педагогіка вищої школи НГ-021.5
Іноземна мова професійного спрямування - 2НГ-03/21.5
Наукові дослідження та комп'ютерна обробка-2 ВП-1/22.5
Наукові дослідження та планування експерименту-2 НФ-02/23
Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці-2НП-03/22
11-й семестр
Іноземна мова професійного спрямування НГ-03/31.5
Патентознавство та авторське правоНГ-042
Основи термомолекулярної енергетики та технології НФ-062
Основи сталого розвитку суспільства НГ-062
Наукові дослідження за темою магістерської дисертаціїНП-05/34.5
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-011.5
Математичне моделювання систем та процесів НФ-034
Наукові дослідження та комп'ютерна обробка-3 ВП-1/33
Наукові дослідження та планування експерименту-3 НФ-02/33
Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці-3 НП-03/35.5
12-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-0722.5
Науково-дослідна та педагогічна практикаНП-066
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua