ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АЕС / Теплоенергетика / Теплофiзика /

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Іноземна мова - 1 НГ-02/11.5
Наукові дослідження та комп'ютерна обробка-1 ВП-1/12.5
Наукові дослідження та планування експерименту-1 НФ-01/13
Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці-1 НП-03/13.5
Менеджмент в енергетиці НГ-032
Комбіноване виробництво енергії НФ-046.5
Патентознавство та авторське право НГ-042
Інтелектуальна власність НГ-011
Нетрадиційні методи одержання енергії НП-022.5
Спеціальні питання теплообміну ВП-35.5
10-й семестр
Наукові дослідження та комп'ютерна обробка-2 ВП-1/23.5
Іноземна мова - 2НГ-02/21.5
Турбулентність та методи її вимірювання НФ-026
Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ НП-045
Охорона праці в галузі НП-011
Енергозбереження та утилізація тепла НФ-034
Теплові насоси ВП-23
Наукові дослідження та планування експерименту-2 НФ-01/24.5
Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці-2 НП-03/23
11-й семестр
Переддипломна практика НП-0512
Підготовка дипломної роботи НП-0621
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua