ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Комп'ютерні науки” / Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” /

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
10-й семестр
Соціально - економічний потенціал управління станом довкілляВП-043.5
Засоби захисту інформаціїВП-023
Охорона праці в галузіНП-101
Сучасні засоби підтримки життєвого циклу інформаційних систем НП-084.5
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації НП-063
Комп’ютерні технології в сучасній економіці НП-054
Проектування систем з розподіленими базами даних НП-035.5
GRID - технології НП-015.5
Іноземна мова професійного спрямування НГ-02/21.5
11-й семестр
Підготовка дипломної роботи 21
Переддипломна практика 12
9-й семестр
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів ВП-013
Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля ВП-033.5
Об'єктно - орієнтовані бази даних НП-094.5
Імітаційне моделювання екологічних процесівНП-075
Системи штучного інтелектуНП-045.5
Глобальні комп’ютерні мережі НП-026
Іноземна мова професійного спрямування НГ-021.5
Інтелектуальна власність НГ-011
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua