ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Комп'ютерні науки” / Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
10-й семестр
Наукові дослідження за темою НП-113.5
Соціально - економічний потенціал управління станом довкілля ВП-033
Засоби захисту інформації ВП-022.5
Охорона праці в галузіНП-101
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації НП-063
Комп’ютерні технології в сучасній економіці НП-054
Проектування систем з розподіленими базами даних НП-035.5
Системи реального часу НФ-024
Основи наукових досліджень НГ-062
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/21.5
Педагогіка вищої школи НГ-011.5
11-й семестр
Об’єктно - орієнтований аналіз і проектування програмних систем НП-084
Паралельні обчислення та GRID- технології НП-015
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень НФ-044
Математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрамиНФ-035
Основи сталого розвитку суспільства НФ-012
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/031.5
Патентознавство та авторське право НГ-032
Філософські проблеми наукового пізнанняНГ-021.5
12-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-1322.5
Науково-дослідна та педагогічна практикаНП-126
9-й семестр
Наукові дослідження за темою НП-111.5
Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля ВП-033.5
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів ВП-012.5
Об'єктно - орієнтовані бази даних НП-094
Імітаційне моделювання екологічних процесівНП-075
Системи штучного інтелекту НП-045
Глобальні комп’ютерні мережі НП-026
Інтелектуальна власністьНГ-051
Іноземна мова професійного спрямуванняНГ-04/011.5
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua