ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Комп'ютерні науки” / Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Іноземна мова - 1 НГ-06/14
Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів -1 НП-09/14
Основи програмування та алгоритмічні мови-1 НФ-03/16
Інженерна та комп’ютерна графіка НФ-044
Основи дискретної математики -1 НФ-05/13
Екологія НФ-083
Вища математика -1.Лінійна алгебра. Діф. численняНФ-01/17
2-й семестр
Системне програмування і операційні системи-1 НП-03/13
Загальна фізика-1 НФ-02/16
Іноземна мова - 1 НГ-06/14
Вища математика -2.Інтегр. числення НФ-01/25
Основи дискретної математики -2НФ-05/23
Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів -2 НП-09/23
3-й семестр
Іноземна мова - 2 НГ-06/24
Чисельні методи в інформатиці-1НП-11/14
Загальна фізика-2 НФ-02/26
Вища математика -3.Розв'язання діф. рівнянь. Крайові задачі. НФ-01/35
Системне програмування і операційні системи-2 НП-03/23
Об’єктно - орієнтоване програмування -1 НП-01/15
Філософія НГ-013
4-й семестр
Економічна теорія НГ-023
Прикладне програмування VBA додатків для БДВП-04/б3
Екологія енерговиробництваВП-04/а3
Математичні методи оптимізації та дослідження операцій 1 П-07/13
Екологічне право та екологічний аудитПФ-104
Іноземна мова - 2 НГ-06/24
Чисельні методи в інформатиці-2 НП-11/23
Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)НП-075
Основи електротехніки і електронікиНП-020
Об’єктно - орієнтоване програмування - 2 НП-01/23
5-й семестр
Організація баз даних та знань-1 НП-05/15
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-133
Іноземна мова -3. Професійного спрямування НГ-06/34
Теорія ймовірностей, імовірності процеси і математична статистика НФ-073
Економіка і організація виробництва НГ-073
6-й семестр
МенеджментНП-122
Соціологія НГ-042
Іноземна мова -3. Професійного спрямування НГ-06/34
Психологія НГ-032
Організація баз даних та знань-2 НП-05/25
7-й семестр
Промислова екологія ВП-03/а3
Прикладне програмування офісних програм ВП-03/б3
Технологія мультімедіа і WEB-дизайн ПФ-083
Геоінформаційні системи - 3 ПФ-04/34
Правознавство НГ-052
Іноземна мова -3. Професійного спрямуванняНГ-06/34
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій НП-064
8-й семестр
Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем НФ-063
Моделювання систем НП-043
Автоматизоване проектування складних інформаційних об’єктів і систем - 2 ПФ-01/23
Системи штучного інтелекту НП-084
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua