ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Програмна інженерія” / Спеціальність ”Програмне забезпечення автоматизованих систем” /

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
1-й семестр
Архітектура комп’ютераНП-125
Групова динаміка і комунікації НП-062
Компютерна дискретна математикаНП-045
Основи програмування-1 НП-02/15
Основи програмної інженерії-1 НП-01/14
Математичний аналіз-1НФ-01/14.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/11.5
Історія України НГ-013
2-й семестр
Операційні системи НП-136
Алгоритми та структури даних НП-085
Основи програмування -2 НП-02/24
Основи програмної інженерії-2 НП-01/23.5
Фізика НФ-044
Математичний аналіз-2 НФ-01/25.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/11.5
Українська мова-1 НГ-03/12
3-й семестр
ФілософіяНГ-053
Чисельні методи в інформатиці-1. ЗП-07/14
Системне програмування і операц. системи-2ЗП-063
Дискретні структури НП-073.5
Об’єктно-орієнтоване програмування-1. НП-057
Теорія ймовірностей та математична статистикаНФ-033
Лінійна алгебра та аналітична геометрія НФ-025
Іноземна мова – 2НГ-04/21.5
4-й семестр
Геоінформаційні системи (Інформаційне забезп. конструкторських САПР)ВП-07а(ВП-07б)4
Функціональне програмування (Геоінформаційні системи)ВП-05а(ВП-05б)4
Дисципліна №1ВП-012
Чисельні методи в інформатиці-2. ЗП-07/25.5
Об’єктно-орієнтоване програмування-2. ЗП-054
Емпірічні методи програмної інженерії НП-154
Людино-машинний інтерфейс НП-104.5
Екологія НФ-062
Іноземна мова – 2 НГ-04/21.5
5-й семестр
Дисципліна №2ВП-022
Іноземна мова професійного спрямування-1 ЗП-10/11.5
Основи економічної теорії (ринкової економіки) ЗП-09/12
Основи розробки трансляторів -1 ЗП-02/13.5
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-232
Організація комп’ютерних мереж НП-214
Моделювання програмного забезпеченняНП-175
Аналіз вимог до програмного забезпечення НП-164
Бази даних-1НП-096
6-й семестр
Виробнича практика НП-244.5
Web-технології та web-дизайн-1 (Проектуван6ня систем з розподіленими БД-1)ВП-06/а1(ВП-06/б1)7
Дисципліна №3 ВП-032
Іноземна мова професійного спрямування-1 ЗП-10/11.5
Економіка та організація виробництва ЗП-09/24
Бази даних - 2 ЗП-085
Основи розробки трансляторів ЗП-02/26
Декларативне програмування ЗП-014
Історія української культури НГ-022
7-й семестр
Web-технології та web-дизайн-2 (Проектуван6ня систем з розподіленими БД-2 )ВП-06/а2(ВП-06/б2)5
Дисципліна №4 ВП-042
Іноземна мова професійного спрямування-2 ЗП-10/21.5
Компонентне програмування ЗП-044
Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи ЗП-03/13.5
Якість програмного забезпечення та тестуванняНП-193.5
Архітектура та проектування програмного забезпечення НП-185
Архітектура та проектування програмного забезпечення НП-185
Проектний практикум НП-141.5
Конструювання програмного забезпеченняНП-114
8-й семестр
Дипломне проектування НП-269
Переддипломна практика НП-254.5
Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи-2 ЗП-03/25
Безпека програм та даних НП-223.5
Менеджмент проектів програмного забезпечення НП-203
Професійна практика програмної інженеріїНП-032.5
Українська мова-2 НГ-03/21
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua