ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Програмна інженерія” / Спеціальність ”Програмне забезпечення автоматизованих систем” /

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
10-й семестр
Наукові дослідження за темою-2 НП-11/23.5
Засоби захисту інформаціїВП-024
Постреляційні бази даних НП-075
Програмування на Java-платформі НП-056
Операційні системи UNIX НП-043
Охорона праці в галузі НП-031
Системи реального часуНФ-024
Основи наукових дослідженьНГ-062
Іноземна мова професійного спрямування-2 НГ-04/21.5
Педагогіка вищої школиНГ-011.5
11-й семестр
Наукові дослідження за темою-3 НП-11/34
Об"ектно-орієнтований аналіз і проектування програмних систем НП-095
Паралельні обчислення та GRID-технологіїНП-085
Математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрамиНФ-035
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішеньНФ-044
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішеньНФ-044
Основи сталого розвитку НФ-012
Патентознавство та авторське право НГ-032
Іноземна мова професійного спрямування-3НГ-04/31.5
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-021.5
12-й семестр
Науково-дослідна практикаНП-106
Підготовка магістерської дисертації НП-1222.5
9-й семестр
Наукові дослідження за темою-1 НП-11/12.5
Сертифікація,стандартизаціята правовий захист програмних засобів ВП-014
Проектування систем з розподiленними базами данихНП-066.5
Комп"ютерні технології в сучасній економіці ВП-034
Графiчне та геометричне моделювання НП-025
Програмне забезпечення iнтелектуальних систем НП-015.5
Інтелектуальна власністьНГ-051
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/11.5
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua