ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АПЕПС / Напрям підготовки „Програмна інженерія” / Спеціальність ”Програмне забезпечення автоматизованих систем” /

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
10-й семестр
Засоби захисту інформації ВП-024
Постреляційні бази даних НП-075
Програмування на Java-платформіНП-056
Операційні системи UNIX НП-043
Охорона праці в галузі НП-031
GRID-технології НП-095.5
Сучасні засоби підтримки життєвого циклу інформаційних систем НП-085.5
Іноземна мова професійного спрямування НГ-01/21.5
11-й семестр
Переддипломна практика НП-1212
Підготовка дипломної роботи НП-1121
9-й семестр
Сертифікація,стандартизаціята правовий захист програмних засобів ВП-014
Проектування систем з розподiленними базами даних НП-067
Комп"ютерні технології в сучасній економіці ВП-034.5
Графiчне та геометричне моделюванняНП-026
Програмне забезпечення iнтелектуальних систем НП-016
Інтелектуальна власність НГ-021
Іноземна мова професійного спрямування НГ-01/11.5
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua