ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інформаційний пакет ECTS / Кафедра АТЕП / Напрям підготовки "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Спеціальність ”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” /

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін)КодКредити
09-й семестр
Програмування в автоматизованих системах управління технологічними процесами НП-04/16
Автоматизацiя технологічних процесiв i виробництв НП-037
Програмно-технiчнi комплекси засобiв автоматизації-1 НП-02/15.5
Інтелектуальна власність НГ-041
Сучаснi технології програмування-1 ЗП-01/14
Сучаснi роздiли теорії автоматичного управління -1 НФ-02/13
Іноземна мова професійного спрямування-1/1 НГ-03/11.5
Маркетинг НГ-012
10-й семестр
Людино-машинні системи ВП-024
Комп’ютерне проектування в автоматизованих системах управління технологічними процесами ВП-013.5
Програмування в автоматизованих системах управління технологічними процесами - 2 НП-04/25
Програмно-технiчнi комплекси засобiв автоматизації-2 НП-02/21.5
Охорона праці в галузі НП-011
Теплові електричні станції НП-063
Сучаснi технології програмування-2 ЗП-02/14
Сучаснi роздiли теорії автоматичного управління-2 НФ-02/25
Математичне моделювання систем і процесів НФ-015
Іноземна мова професійного спрямування-1/2 НГ-03/22
Проектний менеджмент НГ-022
11-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-0821
Преддипломна практика НП-0712
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua