Викладачам ТЕФ

 На засіданні методичної Ради Університету від 31.01.2020
надано варіант Академічної пам'ятки ВИКЛАДАЧУ
 
Крім цього, всім викладачам провести моніторинг інформаційного забезпечення (базова рекомендована література) навчальних дисциплін кафедри щодо актуальності рекомендованої літератури та за потреби,забезпечити оновлення(не менше1/3 від загальної
кількості джерел видання останніх 5 років - 2015-2019).