Шановні колеги! Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відбудеться в понеділок 23 вересня 2019 року о 15-00 (протокол № 2).
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1)   Звіт роботи приймальної комісії.
                                                    Доповідає: відповідальний секретар Ларіна К.Ю.
2)   Результати звітів аспірантів.
                                                 Доповідають: завідувачі кафедр.

3) Про готовність кафедр до проведення внутрішньої акредитації
                                              Доповідають: завідувачі кафедр.
4)   Поточні справи.
 
 
 
Вчений секретар Ради ТЕФ                                          Баган Т.Г.