Шановні колеги! Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
відбудеться в четвер 29 серпня 2019 року о 15-00 (протокол № 1).
 
ПОРЯДОК   ДЕННИЙ
1)   Попередній звіт роботи приймальної комісії.
                               Доповідає: відповідальний секретар ВК Ларіна К.Ю.
2)   Про готовність кафедр до нового навчального року.
                              Доповідає: заст. декана Кондратюк В.А.
3)   Поточні справи.
   
                     Вчений секретар Ради ТЕФ                                    Баган Т.Г.