Засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відбудеться
у понеділок 24 червня 2019 року об 11-00 (протокол № 11)
.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1)   Звіти про результати роботи за напрямками та затвердження планів роботи на наступний навчальний рік.
                    Доповідають:  Шевель Є.В., Кондратюк В.А.,
                                            Ніколаєнко Ю.Є., Коньшин В.І.,
                                             Гагарін О.О., Некрашевич О.В.
 
2)   Результати роботи ДЕК.
                      Доповідають: завідувачі кафедр.

3)   Про рекомендацію до вступу в аспірантуру та призначення керівників вступників до аспірантури.
                     Доповідають: завідувачі кафедр.

4)   Затвердження рейтингу завідувачів кафедрами.
                     Доповідають: завідувачі кафедр.

5)   Поточні справи.
 
 
Вчений секретар Ради ТЕФ                                    
     Баган Т.Г.