Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Чергове засідання Вченої Ради теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відбудеться у середу 29 травня 2019 року о 1600 (протокол № 10).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1)   Результати проведеної науково-технічної конференції.
Доповідає: Ніколаєнко Ю.Є.
2)   Конкурсні справи співробітників факультету.
Доповідає: вчений секретар Баган Т.Г.
3)   Результати 2-ї атестації студентів факультету.
Доповідає: заступник декана Кондратюк В.А.
4)   Поточні справи.
 
 
Вчений секретар Ради ТЕФ                                        Баган Т.Г.