Відкриття Центру Industry 4.0

Сучасна епоха інновацій, коли передові технології радикально змінюють цілі галузі економіки надзвичайно високими темпами, вже постукала в наші двері. Виникає абсолютно новий тип промислового виробництва, що базується на повній автоматизації виробництва, технологіях доповненої та віртуальної реальностей, аналітиці «великих даних», інтернеті речей.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, маючи величезний науковий та інженерний потенціал, сприяє розвитку подібних технологій та новітньої культури виробництва. Саме з цією метою на базі університету створено «Центр технологій 4.0», який буде займатися поширенням знань про Індустрію 4.0, встановленням нових контактів і покращенням співпраці між потенційними розробниками сучасних технологій, пошуком замовлень для університету у галузі наукоємних високотехнологічних розробок та допомоги виходу їх на ринок, підготовкою нових навчальних курсів у сфері Індустрії 4.0. Найактивнішу роль у просуванні ідей та концепцій Індустрії 4.0 в Україні відіграє Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ). АППАУ – це об’єднання проактивних підприємств, організацій та особистостей, які спільно вирішують проблеми на шляху до розбудови нової хайтек-України. Вона включає підприємства – кінцеві замовники, системних інтеграторів, українських та зарубіжних вендорів, інноваційні компанії та провідні технічні університети країни. Кафедра АТЕП була одним з ініціаторів створення Асоціації та однією з перших академічних членів. За цей час за сприяння АППАУ були оновлені лабораторні фонди кафедри, встановлені тісні зв’язки з вендорами, практично повністю перероблена освітня програма під сучасні потреби ринку, університет отримав членство в міжнародній освітній мережі EduNet, яка створена та підтримується членом АППАУ німецькою компанією Phoenix Contact.

Теплоенергетичний факультет відіграв ключову роль у створенні цього Центру. Доцент кафедри АТЕП Олександр Степанець та завідувач кафедри АПЕПС Олександр Коваль були ядром координаційного комітету.

Детальніше за посиланням: http://atep.kpi.ua/publication/81/