ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НТУУ "КПІ" ТЕФ АТЕП
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Філософія 2 Культурологія Філософія 1 Екологія Економічна теорія Психологія Правознавство Котельні установки ТЕС Переддипломна практика
Іноземна мова Економіка енергетики Дипломне проектування
Історія України Українська мова Гідрогазодинаміка Технічна механіка Соціологія Політологія Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами  
Інформаційні технології Технічна термодинаміка Виробнича практика Економіка та організація виробництва Теплофікація та теплові мережі Тепло- і масообмінні апарати
Хімія Фізика Основи електротехніки та електроніки Тепломасообмін Теплові та атомні електростанції та установки
Вища математика Горіння палива та обладнання для спалювання Безпека життєдіяльності та охорона праці Турбіни ТЕС та АЕС Експлуатація енергетичного обладнання Монтаж та ремонт ТЕС
Інженерна та комп’ютерна графіка   Теплотехнічні вимірювання Електрична частина електростанцій Дисципліна 1 Проектування та монтаж, ремонт теплових мереж Монтаж та ремонт ТЕС
Матеріалознавство та технологія матеріалів Теоретична механіка     Котельні установки ТЕС Дисципліна 2 Технологія енерговиробництва та захист повітряного басейну  
  Історія українського козацтва       Нагнітачі та теплові двигуни Комп’ютерна графіка Промислові та опалювальні котельні  
          Надійність енергетичного обладнання Комп’ютерна графіка Енерготехнологічна діагностика ТЕС та АЕС  
          Надійність енергетичного обладнання      
  Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки
  Цикл природничо-наукової підготовки
  Цикл професійної та практичної підготовки
  Дисципліни за вибором ВНЗ
  Дисциплiни вiльного вибору студентiв (Перший блок дисциплін)
  Дисциплiни вiльного вибору студентiв (Другий блок дисциплін)

загрузити Excel файл

 
Загальна інформація
Кафедри
Наукові підрозділи
Швидко перейти
Остання новина
20-06-2018
МАГІСТРІВ - випускників факультету 2017/18 року запрошуємо на урочисті збори. Докладніше...
Абітурієнтам
Студентам
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua