ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НТУУ "КПІ" ТЕФ АТЕП
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 2 3 4 5 6 7 8
Філософія 2 Культурологія Філософія 1 Екологія Економічна теорія Психологія Правознавство Переддипломна практика
Іноземна мова Дипломне проектування
Історія України Українська мова Технічна механіка Безпека життєдіяльності та охорона праці Соціологія Політологія Економіка енергетики
Вища математика Тепломасообмін Виробнича практика Економіка та організація виробництва Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
Інженерна та комп’ютерна графіка Технічна термодинаміка Теплові та атомні електростанції та установки Проектування та монтаж, ремонт теплових мереж
Інформаційні технологіі Гідрогазодинаміка Горіння палива та обладнання для спалювання Теплотехнічні вимірювання Теплофікація та теплові мережи Технологія енерговиробництва та захист повітряного басейну
Фізика Основи електротехніки та електроніки Котельні установки ТЕС Нагнітачі та теплові двигуни Експлуатація енергетичного обладнання Монтаж та ремонт ТЕС
Матеріалознавство та технологія матеріалів Хімія   Турбіни ТЕС та АЕС Тепло- і масообмінні апарати Котельні установки ТЕС Монтаж та ремонт ТЕС
  Теоретична механіка       Електрична частина електростанцій Промислові та опалювальні котельні
  Історія українського козацтва       Надійність енергетичного обладнання Енерготехнологічна діагностика ТЕС та АЕС
          Дисципліна 1  
          Дисціпліна 2  
          Надійність енергетичного обладнання Комп’ютерна графіка  
            Комп’ютерна графіка  
  Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки
  Цикл природничо-наукової підготовки
  Цикл професійної та практичної підготовки
  Дисципліни за вибором ВНЗ
  Дисциплiни вiльного вибору студентiв (Перший блок дисциплін)
  Дисциплiни вiльного вибору студентiв (Другий блок дисциплін)

загрузити Excel файл

 
Загальна інформація
Кафедри
Наукові підрозділи
Швидко перейти
Остання новина
20-06-2018
МАГІСТРІВ - випускників факультету 2017/18 року запрошуємо на урочисті збори. Докладніше...
Абітурієнтам
Студентам
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua