Про кафедру

Кафедра Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій (ТЕУ Т та АЕС) була створена приблизно у 1927 році. У різні часи кафедру очолювали проф. Швець І.Т. (1931– 1934 рр.), проф. Кондак М.А. (1934–1938 рр., 1945–1971 рр.), проф. Таранов Б.П. (1941–1944 рр.), доц. Бабенко Ю.О. (1971–1979 рр.), проф. Ільченко О.Т. (1979–1996 рр.), проф. Кєсова Л.О. (1996–2005 рр.), проф., чл.-кор.НАН України Фіалко Н.М. (2005–2012 рр.), д.т.н. Борисенко А.В. (2012–2014 рр.).
 
Кафедру з 2014 року очолює Черноусенко Ольга Юріївна – доктор технічних наук, професор фахівець з питань оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та почесною грамотою НАЕК «Енергоатом».
 
 
Кафедра ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ:
 
бакалаврів за напрямом 6.050601 – “Теплоенергетика”;
спеціалістів і магістрів за фахом 7.05060103, 8.05060103 – “Теплові електричні станції”;
 
Учбово-науковий склад кафедри ТЕУ Т та АЕС– це висококваліфіковані науково-технічні фахівці, в числі яких 4 професора, доктора технічних наук; 5 доцентів, кандидатів технічних наук; 6 старших викладачів.
Кафедра має 7 спеціалізованих лабораторій для проведення лабораторних робіт. Окрім того, кафедра широко використовує в навчальному процесі обладнання теплоелектроцентралі ТЕЦ-5, лабораторію діагностики обладнання та лабораторію металів ВАТ „Київенерго”.
До структури науково-дослідної частини кафедри відносяться НДВ «Проблем горіння» в складі лабораторій «Енергетичного горіння» й «Випробування газовикористовуючого обладнання».
З 1998 р. при кафедрі на базі спеціальності ведеться підготовка фахівців за двома спеціалізаціями: «Системи теплопостачання та теплові мережі», «Природоохоронні технології на ТЕС».
 
На багатьох енергетичних підприємствах випускники кафедри займають керівні посади: ТЕЦ – 4, ТЕЦ – 6 (м. Київ), Трипільській, Зуївській ТЕС, галузевих інститутах «Енергоперспектива», «Енергоефективність»; ПрАТ «Центренерго», «Західенерго», «Дніпроенерго», «Укрінтеренерго», «Енергоринок»; підприємствах «Південтеплоенергомонтаж», «Енергоремонт», проектних інститутах «Енергопром», «Укренергопроект», «Київенергопроет», науково-дослідних Інститутах НАН України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
 
Під керівництвом проф Фіалко Н.М. ведуться роботи, пов’язані з підвищенням ефективності, надійності та довговічності енергетичного обладнання, проводяться дослідження в галузі моделювання складних нелінійних процесів переносу в енергоустановках тощо.
 
На кафедрі продовжуються дослідження паливних процесів та пристроїв, започатковані проф. В.О. Христичем та проф. Г.М. Любчиком. Зараз під керівництвом доц. Л.С. Бутовського та доц. М.З. Абдуліна продовжується активна творча робота зі створення високоефективних технологій спалювання та відповідного обладнання, результати якої відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами.
 
Під керівництвом проф. Кєсової Л.О. проводяться розробки у галузі впровадження сучасної технології висококонцентрованої подачі вугільного пилу на пальники котлів з метою покращення екологічних та техніко-економічних показників роботи теплових електростанцій.
 
На кафедрі під керівництвом проф. Черноусенко О.Ю. ведуться роботи по оцінці залишкового ресурсу та подовженню терміну експлуатації енергетичного обладнання ТЕС.
 
Протягом 70-ти років кафедра готує фахівців-теплоенергетиків денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Теплові електричні станції» для роботи на ТЕС, ремонтних підприємствах, у монтажних, налагоджувальних організаціях, енергетичних об’єднаннях, підрозділах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, проектних, науково-дослідних та навчальних інститутах України.
 
У навчальному процесі викладачами кафедри значна увага приділяється використанню обчислювальної техніки, запровадженню екологічно чистих та ефективних енергозберігаючих технологій виробництва електричної та теплової енергії, вивченню світового досвіду в галузі новітніх енерготехнологій, проблем технічного переозброєння, реконструкції та модернізації енергетичних об’єктів.
.
 
 
Контактна інформація:
Адреса кафедри:
02056, м. Київ, вул. Політехнічна 6, НТУУ «КПІ», ТЕФ, ТЕУ Т та АЕС.
тел. 406-80-96
e-mail: tes-kpi@mail.ru