ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Інше /

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

Факультет очолює
Декан ТЕФ
проф., д.т.н., заслужений робітник енергетики, Є.М. Письменний
 
Навчальна-методична і наукова діяльність на факультеті забезпечується п’ятьма кафедрами:
Підготовка спеціалістів на факультеті проводиться у 15-ти академічних групах за 10-ма спеціальностями. Загальний контингент студентів перевищує 1500 чоловік. Щорічно, з початку 2000-х років, на 1-й курс ТЕФ приймається за державним замовленням близько 250 студентів денної форми навчання. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким та учбово-допоміжним персоналом у загальному складі 241 особи. Серед них: 19 професорів, 64 доценти, 36 ст. викладачів, 19 асистентів та 103 особи учбово-допоміжного персоналу.
За період з 1949 р. (перший повоєнний випуск) до 2014 р. включно на ТЕФ підготовлено більш, ніж 14000 інженерів теплоенергетичних спеціальностей.
Наукова діяльність кафедр ТЕФ в останні роки була спрямована на вирішення головних проблем енергетики України - підвищення ефективності, безпеки та надійності роботи ТЕС та АЕС, промислового теплоенергетичного обладнання на основі впровадження найновіших технологій та комп’ютерних методів діагностики і управління процесами та системами.
Загальна кількість виконаних на ТЕФ у 2011 р. наукових робіт складає 40 тем з обсягом фінансування понад 2 млн. 700 тис. грн., в тому числі : 13 держбюджетних, 3 на замовлення закордонних фірм - США, Росії, Республіки Кореї (виконавець замовлених фірмами тем - лабораторія теплових труб кафедри АЕС і ІТФ), 24 госпдоговорних.
За результатами наукових досліджень в останні роки на факультеті захищено 7 докторських дисертацій: проф. С. О. Лук’яненком (каф. АПЕПС, 2006р), проф. Варламовим Г.Б. (каф. ТПТ, 2007р.), проф. Пуховим І.І. (каф ТПТ, 2009р.), проф. Черноусенко О.Ю. (каф. ТЕУ Т та АЕС, 2010р.), проф. В.О.Тузом (каф. АЕС та ІТФ, 2010р), с.н.с. В.М.Батуркіним (каф. АЕС та ІТФ, 2011р) та доц. Аушевою Н.М (каф. АПЕПС, 2014 р) і більше 25 кандидатських дисертацій.
У 2011 році професори ТЕФ Г.Б.Варламов та Г.М.Любчик у складі колективу авторів отримали звання Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за комплекс підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження.»
У 2014 році групою розробників аспірантів і студентів теплоенергетичного, радіотехнічного факультетів, факультету електроніки під керівництвом досвідченого вченого кандидата технічних наук Бориса Рассамакіна була успішно виконана програма по створенню першого в Україні студентського наносупутника КПІ «PolyITAN 1» (посилання на розділ сайту Наука Наноспутник). 19 червня на навколоземну космічну орбіту виведено наносупутник «PolyITAN-1». Усі модулі, розроблені при створенні цього апарату, можуть бути використані для цілої серії інших супутників
Теплоенергетичний факультет, вступаючи у новий етап свого розвитку успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки інженерних та наукових кадрів для енергетики України, проведення актуальних досліджень та нових високоефективних технічних розробок і займає гідне місце у структурі НТУУ “КПІ”.

KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua