Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

Факультет очолює
Декан ТЕФ
проф., д.т.н., заслужений робітник енергетики, Є.М. Письменний
 
Навчальна-методична і наукова діяльність на факультеті забезпечується п’ятьма кафедрами:
Підготовка спеціалістів на факультеті проводиться у 15-ти академічних групах за 10-ма спеціальностями. Загальний контингент студентів перевищує 1500 чоловік. Щорічно, з початку 2000-х років, на 1-й курс ТЕФ приймається за державним замовленням близько 250 студентів денної форми навчання. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким та учбово-допоміжним персоналом у загальному складі 241 особи. Серед них: 19 професорів, 64 доценти, 36 ст. викладачів, 19 асистентів та 103 особи учбово-допоміжного персоналу.
 
За період з 1949 р. (перший повоєнний випуск) до 2014 р. включно на ТЕФ підготовлено більш, ніж 14000 інженерів теплоенергетичних спеціальностей.
 
Наукова діяльність кафедр ТЕФ в останні роки була спрямована на вирішення головних проблем енергетики України - підвищення ефективності, безпеки та надійності роботи ТЕС та АЕС, промислового теплоенергетичного обладнання на основі впровадження найновіших технологій та комп’ютерних методів діагностики і управління процесами та системами.
Загальна кількість виконаних на ТЕФ у 2011 р. наукових робіт складає 40 тем з обсягом фінансування понад 2 млн. 700 тис. грн., в тому числі : 13 держбюджетних, 3 на замовлення закордонних фірм - США, Росії, Республіки Кореї (виконавець замовлених фірмами тем - лабораторія теплових труб кафедри АЕС і ІТФ), 24 госпдоговорних.
За результатами наукових досліджень в останні роки на факультеті захищено 7 докторських дисертацій: проф. С. О. Лук’яненком (каф. АПЕПС, 2006р), проф. Варламовим Г.Б. (каф. ТПТ, 2007р.), проф. Пуховим І.І. (каф ТПТ, 2009р.), проф. Черноусенко О.Ю. (каф. ТЕУ Т та АЕС, 2010р.), проф. В.О.Тузом (каф. АЕС та ІТФ, 2010р), с.н.с. В.М.Батуркіним (каф. АЕС та ІТФ, 2011р) та доц. Аушевою Н.М (каф. АПЕПС, 2014 р) і більше 25 кандидатських дисертацій.
 
У 2011 році професори ТЕФ Г.Б.Варламов та Г.М.Любчик у складі колективу авторів отримали звання Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за комплекс підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження.»
 
У 2014 році групою розробників аспірантів і студентів теплоенергетичного, радіотехнічного факультетів, факультету електроніки під керівництвом досвідченого вченого кандидата технічних наук Бориса Рассамакіна була успішно виконана програма по створенню першого в Україні студентського наносупутника КПІ «PolyITAN 1». 19 червня на навколоземну космічну орбіту виведено наносупутник «PolyITAN-1». Усі модулі, розроблені при створенні цього апарату, можуть бути використані для цілої серії інших супутників.  Команда фахівців теплоенергетичного факультету КПІ, якою керував доктор технічних наук Володимир Кравець, створила найважливіші елементи системи терморегулювання MASCOT. Цікаво, що з цим же завданням намагалися впоратися вчені з Бельгії та Іспанії, проте вона виявилася їм не під силу. 
 
Теплоенергетичний факультет, вступаючи у новий етап свого розвитку успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки інженерних та наукових кадрів для енергетики України, проведення актуальних досліджень та нових високоефективних технічних розробок і займає гідне місце у структурі  КПІ ім. Ігоря Сікорського.