ТЕФ
НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Наука /

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Наукова діяльність теплоенергетичного факультету спрямована на забезпечення рішення двох масштабних взаємозалежних задач, що мають загальнодержавне значення, а саме:

1. Виконання актуальних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт для нестатків енергетики, промисловості і соціальної сфери по підвищенню енергоефективності матеріального виробництва, підвищенню економічності, надійності і безпеці енергогенеруючого і енерговикористовуючого устаткування і тепло технологій, підвищенню конкурентоздатності продукції, робіт і послуг в енергомашинобудуванні,      теплоенергетиці і теплотехніці.

2. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових кадрів за допомогою органічного сполучення передових фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з навчальним процесом.

Наукова проблематика теплоенергетичного факультету обумовлена профілюючими спеціальностями кафедр і виконується науково-педагогічним і науково-інженерним складом, а також, аспірантами і студентами кафедр факультету.

 

Остання новина
24-04-2017
Шановні Колеги - Викладачі та студенти ! Запрошуемо прийняти участь у ХV міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» Докладніше...
KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
сайт факультету tef.kpi.ua,
сайт університету www.kpi.ua