ПРОГРАМИ вступних іспитів до аспірантури

Кафедра Спеціальність
Автоматизації теплоенергетичних процесів 05.13.07 -  Автоматизація процесів керування
Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.14.14 - Теплові та атомні енергоустановки