ТЕФ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Наука /

VIII – а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

/   The VIII-th Scientific and Practical Conference
Modern problems of scientific power ware of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /

Київ, 19-23 квітня 2010 р.


 Науковий Комітет

 

Голова – М.Ю. Ільченко, проректор з наукової роботи, чл.-кор. НАН У
Заст. голови – С.О. Воронов, заступник проректора з наукової роботи
Заст. голови – Є.М. Письменний, декан ТЕФ, д.т.н., проф.

 

Члени наукового комітета

 

Чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Н.М. Фіалко
Д.т.н., проф. М.К. Безродний
Д.т.н., проф. С.О. Лук’яненко
К.т.н., проф. Ю.М. Ковриго

 

Організаційний комітет

 

Голова - к.т.н., с.н.с. В.Д. Бурлей
Заст. голови - к.т.н., доц. С.І. Шаповалова
Відповідальний від студентського наукового
товариства ТЕФ – студент 3 курсу М.М. Куниця
Відповідальний секретарь – С.П. Чупиркіна 


 

Адреса оргкомітету:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 НТУУ “КПІ”,
Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.
Тел.: (044) 454 –95 –26                   
e-mail: Nirtef@users.kpi.ua

 

Конференция «Современные проблемы научного обеспечения энергетики – 2010» (SPW-2010) продолжает студенческую научно-техническую конференцию, которая ежегодно, начиная с 2002 года, проводится в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт» на базе Теплоэнергетического факультета.

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарне засідання
СЕКЦІЯ №1 Атомна енергетика
СЕКЦІЯ №2 Теплообмін і гідродинаміка в енергетичних установках
СЕКЦІЯ №3 Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці
СЕКЦІЯ №4 Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств
СЕКЦІЯ №5 Автоматизація теплоенергетичних процесів
СЕКЦІЯ №6 Геометричне моделювання та проблеми візуалізації
СЕКЦІЯ №7 Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів
СЕКЦІЯ №8 Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів
 

Відкриття і пленарне засідання відбудеться
19 квітня о 12:15

(ауд. 3-5, ТЕФ, НТУУ “КПІ”)

Відкриття VІІІ-ї міжнародної науково-практичної  конференції

Вступне слово  декана ТЕФ проф., д.т.н. Письменного Є.М.

 

Секційні засідання відбудуться 20-23 квітня
(початок о 12:15)

KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua