ПРОГРАМА HORIZON 2020 - MATERIALS FOR OFF SHORE ENERGY (IA): МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕНЕРГІЇ ПРИБЕРЕЖНОГО ВІТРУ

Тип гранту: інноваційна діяльність
Галузь наук: нанотехнології, новітні матеріали, біотехнології, перспективні
технології
ID: LC-NMBP-31-2020
Наступне покоління генераторів енергії прибережного вітру та генераторів приливної енергії допоможуть нам дослідити цілі, що стосуються покращення клімату та зниження рівня CO2, а також вони допоможуть покращити економічну конкурентоспроможність Європи. Відповідно постає питання вирішення нових завдань пов’язаних з дизайном нових матеріалів та їх різноманіттям, за для підвищення експлуатаційних показників та помітного зниження вартості вироблення енергії за допомогою генераторів енергії прибережного вітру.


План повинен містити:
  1. управління, планування та проектування досліджень (наприклад, нові стратегії хімічного синтезу, оцінки охорони здоров'я та безпеки)
  2. контроль процесів підвищення врожайності
  3. управління відносинами з постачальником
  4. діагностичне обслуговування
  5. адаптація та простежуваність продукції
Необхідні документи:
  1. резюме
  2. список з 1-5 публікаціями чи іншими досягненнями стосовно теми проекту
  3. список з 1-5 попередніх проектів чи діяльності, що стосуються теми проекту
  4. опис технічного обладнання і матеріально-технічно бази, що стосується роботи
  5. опис третіх сторін, які не представлені як партнери проекту, але вноситимуть значний вклад у роботу


Кінцевий термін подання:
перший етап – 12 грудня 2019 року
другий етап – 14 травня 2020 року
Детальніше за посиланням - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-nmbp-31-2020;freeTextSearchKeyword=LC-NMBP-31-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaC=