Інформаційний пакет факультету украінською

Теплоенергетика (шифр 144)
 • Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
 • Теплофізика
 • Теплові електричні станції та установки
Атомна енергетика (шифр 143)
 •  Атомні електричні станції
Енергетичне машинобудування (шифр 142)
 •   Тепло-і парогенеруючі установки
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (шифр 151)
 •   Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
 •   Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва
Інженерія програмного забезпечення (шифр 121)
 • Програмне забезпечення розподілених систем та Web-технологій
 • Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем
Комп’ютерні науки  (шифр 122)
 • Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем