Звіт про роботу конференції

 ХІІІ міжнародна науково-практична конференція

 аспірантів, магістрантів, студентів  ТЕФ

 «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
 

21 квітня 2015 року в аудиторії 3 корпуса 5 теплоенергетичного факультету відкрилась ХІІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів  НТУУ «КПІ»  «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», робота якої продовжиться до 24 квітня 2015 р

Від адміністрації університету учасників конференції привітав заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ» , к.т.н., доц. Коваль О.В.
З пленарною доповіддю «Основи універсальної технології спалювання палива»  виступив к.т.н., доц. кафедри ТЕУТ та АЕС  Абдулін М.З. Цікавими були також пленарні доповіді магістрантів кафедри АЕС і ІТФ Снурніцина А.Д. та Чаплигіна О.О. – безпосередніх розробників перших в Україні наносупутників типу PolyITAN: «Конструктивні особливості та теплові режими наносупутника PolyITAN-1 та перспективного наносупутника PolyITAN-2-SAU».
Після пленарних доповідей робота конференції продовжується на восьми секціях:
1) атомна енергетика – 46 доповідей,
2) теплообмін і гідродинаміка в тепло передаючих пристроях і енергетичних установках – 31 доповідь,
3) сучасні технології в тепловій енергетиці – 33 доповіді,
4) проблеми теоретичної і промислової теплотехніки – 47 доповідей,
5) автоматизація теплоенергетичних процесів – 39 доповідей,
6) геометричне моделювання та проблеми візуалізації – 38 доповідей,
7) програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів – 39 доповідей,
8) моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів – 37 доповідей.
 
На конференцію представили:
аспіранти – 13 доповідей, студенти та магістранти -  295 доповідей, в т.ч. з
1 курсу  -  3 доповіді, з 2 курсу   –  13 доповідей, з 3 курсу –  22 доповіді, з 4 курсу – 116 доповідей, з 5 курсу –   64 доповіді, з 6 курсу  –77 доповідей.
Крім  авторів з ТЕФ, доповіді на конференцію представили студенти й аспіранти інших інститутів і факультетів НТУУ «КПІ», а саме:
1 доповідь - з Інженерно-хімічного факультету (аспірант Сауліна Ю.В), 
1 доповідь – з факультету електроавтоматики (студент 4 курсу Златов С.О.),
1 доповідь - з Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» (аспірант Трачук А.Р.).