Теплоенергетичний факультет

Кафедри факультету

Кафедра АЕС та ІТФ - 142: Енергетичне машинобудування,
143: Атомна енергетика;
144: Теплоенергетика

Кафедра Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики готує фахівців з атомної енергетики за спеціалізацією Атомні електричні станції енергетичного машинобудування за спеціалізацією Тепло- і парогенеруючі установки теплоенергетики за спеціалізацією Теплофізика Студенти вчаться здійснювати керування ядерними енергетичними установками, займатися моделюванням нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та безпеки АЕС Випускники мають виключне право на отримання ліцензії, що дозволяє керувати ядерними енергоустановками. Вони можуть займати посади від інженера до Генерального директора АЕС, працювати в інших підрозділах НАЕК Енергоатом.
Сторінка Facebook

Кафедра АТЕП - 151: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів готує фахівців з IT та автоматизації виробничих процесів за спеціальністю 151: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Студенти отримують базову комп'ютерну підготовку з програмування, вивчають сучасні мови програмування, бази даних, системи комп'ютерної графіки, паралельну обробку та розподілені системи, а також - аспекти автоматизації промислових об'єктів енергетики та виробництва. Випускники спроможні виконувати з використанням комп'ютерної техніки дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікропроцесорної техніки, розробляти програмне забезпечення, а також проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації.
Сторінка Facebook

Кафедра АПЕПС - 121: Інженерія програмного забезпечення, 122: Комп’ютерні науки

Кафедра АПЕПС Автоматизація Проектування Енергетичних Процесів і Систем готує фахівців з комп’ютерних наук за спеціалізаціями : · комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем; · комп'ютерний еколого -економічний моніторингу процесів та систем. Інженерії програмного забезпечення за спеціалізаціями : · програмне забезпечення розподілених систем та Web - технологій; · програмне забезпечення кібер -енергетичних систем. Студенти отримають базову комп'ютерну підготовку, оволодіють систематичними, керованими та ефективними методами створення високоякісного програмного забезпечення, зокрема, з розробки комп’ютеризованих систем проектування та моніторингу складних об’єктів, а також уміннями проектування розподілених систем з можливостями проведення високопродуктивних розподілених обчислень та розподіленого зберігання інформації, технологій побудови кросплатформеного програмного забезпечення та програмного забезпечення для мобільних пристроїв. Випускники кафедри АПЕПС - програмісти вищої кваліфікації. Через високий попит ринку праці на фахівців з розробки програмних систем та мобільних додатків випускники даної спеціалізації можуть працювати практично в будь-якій структурі як спеціалісти з проектування, розробки або автоматизованого тестування комп’ютерних систем різного рівня складності.
Сторінка Facebook

Кафедра ТПТ - 144: Теплоенергетика

Кафедра ТПТ Теоретичної та Промислової Теплотехніки готує фахівців з теплоенергетики за спеціалізацією · промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження · Студенти вивчають комплекс фахових дисциплін з проектування та експлуатації сучасного муніципального теплоенергетичного устаткування, джерел використання нетрадиційних джерел енергіїта системи та установки знешкодження промислових викидів. Випускників-теплоенергетиків очікують посади головних інженерів, провідних фахівців, керівників департаментів, директорів з енергозабезпечення промислових та муніципальних підприємств, агропромислових фірм

Кафедра ТЕУТ та АЕС - 144: Теплоенергетика

Кафедра ТЕУТ та АЕС Теплових Енергетичних Установок Теплових та Атомних Електричних Станцій готує фахівців з теплоенергетики за спеціалізацією Теплові електричні станції та установки Студенти вивчають сучасне теплоенергетичне обладнання і його експлуатацію; проектування, монтаж та ремонт устаткування теплових та атомних електростанції Випускники можуть працювати на теплових та атомних електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, проектних, науково-дослідних та учбових інститутах.